25

APR
2018

Η Coca-Cola γίνεται η πρώτη εταιρεία του Fortune 500 που αναπληρώνει κάθε σταγόνα νερού που χρησιμοποιεί

Εταιρεία "κολοσσός" αναπληρώνει όσο νερό καταναλώνει παγκοσμίως!

04 Sep 201614.31

Η εταιρεία The Coca-Cola Company και οι συνεργαζόμενοι εμφιαλωτές της παγκοσμίως (το Σύστημα της Coca-Cola), πέτυχαν τον στόχο για επιστροφή στη φύση και στις τοπικές κοινότητες ποσότητας νερού ίσης με αυτή που χρησιμοποιούν στην παραγωγή και στα προϊόντα τους.

Έτσι, η Coca-Cola είναι η πρώτη εταιρεία του Fortune 500 που ανακοινώνει δημοσίως ότι πέτυχε έναν τόσο φιλόδοξο στόχο για την αναπλήρωση νερού .

Επιπλέον, το Σύστημα της Coca-Cola βελτίωσε τον δείκτη χρήσης νερού στην παραγωγή κατά 2,5% σε ένα χρόνο (από το 2014 έως το 2015), σημειώνοντας συνολικά βελτίωση ίση με 27% από το 2004.

Σύμφωνα με την παγκόσμια αξιολόγηση χρήσης νερού , η οποία επικυρώθηκε από τις LimnoTech και Deloitte και διενεργήθηκε σε συνεργασία με τον οργανισμό The Nature Conservancy (TNC), το Σύστημα της Coca-Cola επέστρεψε περίπου 191,9 δισεκατομμύρια λίτρα νερού στη φύση και στις τοπικές κοινότητες το 2015 μέσω προγραμμάτων διαχείρισης νερού, ποσότητα που ισοδυναμεί με το 115% του νερού που χρησιμοποιήθηκε στα προϊόντα της Coca-Cola την περασμένη χρονιά.

Ο Muhtar Kent, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της The Coca-Cola Company, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Το επίτευγμα αυτό κάνει όλους εμάς στην Coca-Cola αλλά και τους εταίρους μας, ιδιαίτερα υπερήφανους. Ένας στόχος που το 2007 ξεκίνησε ως φιλοδοξία, σήμερα γίνεται πραγματικότητα και αποτελεί παγκόσμιο ορόσημο, το οποίο θα διατηρήσουμε καθώς η εταιρεία μας αναπτύσσεται. Έτσι, κάθε φορά που ένας καταναλωτής απολαμβάνει ένα προϊόν της Coca-Cola, είναι σίγουρος ότι και εμείς και οι εμφιαλωτές μας έχουμε δεσμευτεί για υπεύθυνη χρήση του νερού τόσο σήμερα, όσο και στο μέλλον. Ξέρουμε ότι οι προσπάθειές μας για την υπεύθυνη διαχείριση του νερού δεν τελειώνουν εδώ. Παραμένουμε προσηλωμένοι στη διερεύνηση των επόμενων κινήσεων μας που θα μας επιτρέψουν να εξελίξουμε τα προγράμματα που υλοποιούμε, αλλά και να βελτιώσουμε περαιτέρω τον δείκτη χρήσης νερού στη παραγωγική διαδικασία».

Ο στόχος του Συστήματος της Coca-Cola επιτεύχθηκε μέσα από 248 συνεργατικά προγράμματα που υλοποιούνται σε τοπικές κοινότητες σε 71 χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Τα προγράμματα αυτά εστιάζουν στην ασφαλή πρόσβαση σε υδάτινους πόρους, στην προστασία της λεκάνης απορροής των κοινοτήτων και στη χρήση του νερού για παραγωγικές δραστηριότητες. Σε πολλές περιπτώσεις, τα έργα παρέχουν επίσης πρόσβαση σε υπηρεσίες υγιεινής και εκπαίδευσης, συμβάλλουν στη βελτίωση των τοπικών βιοποριστικών δραστηριοτήτων και της ποιότητας του νερού, βοηθούν τις κοινότητες να προσαρμοστούν στην κλιματική αλλαγή, προάγουν τη βιοποικιλότητα, συμμετέχουν στον διάλογο για τον καθορισμό της πολιτικής για το νερό και συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση του κοινού.

Ορισμένα έργα αναπλήρωσης επιστρέφουν νερό στην περιοχή από την οποία χρησιμοποιήθηκε, ενώ άλλα βρίσκονται σε πιο απομακρυσμένες περιοχές, αλλά είναι εξίσου σημαντικά καθώς συμβάλλουν στην κάλυψη των επιτακτικών αναγκών για νερό. Η Coca-Cola και οι συνεργάτες της αναζητούν προγράμματα τα οποία έχουν άμεσο όφελος, μπορούν να προσαρμοστούν σε μεγαλύτερη κλίμακα ώστε να έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο φθάνοντας σε περισσότερους ανθρώπους και μέρη του οικοσυστήματος, είναι εύκολα στην υλοποίησή τους και μπορούν να εφαρμοστούν και σε άλλες κοινότητες με παρόμοιες προκλήσεις, ενώ έχουν τη δυνατότητα να διαμορφωθούν με τέτοιο τρόπο, ώστε να συντηρούνται από τις τοπικές κοινότητες σε βάθος χρόνου, συνεχίζοντας την αναπλήρωση του νερού. Αυτές οι προσπάθειες, όπως και τα νέα έργα, αντιμετωπίζουν αδυναμίες στην εξασφάλιση πόρων νερού σε τοπικό επίπεδο αλλά συμβάλλουν στην εξισορρόπηση του επιπλέον όγκου πωλήσεων, λόγω της συνεχούς ανάπτυξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Coca-Cola.

Για καθεμία από τις 863 μονάδες παραγωγής παγκοσμίως, η Coca-Cola απαιτεί η λειτουργία της να εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα των υδάτινων πόρων όσον αφορά στην ποιότητα, την ποσότητα και άλλες παραμέτρους, όπως οι υποδομές για την επεξεργασία και τη διανομή του νερού. Στο πλαίσιο αυτό, οι μονάδες της Coca-Cola οφείλουν να εξετάζουν εάν υπάρχει το ενδεχόμενο η χρήση και απόρριψη νερού να επηρεάσει αρνητικά τη δυνατότητα πρόσβασης άλλων μελών της κοινότητας σε επαρκή ποσότητα και ποιότητα νερού. Στις περιπτώσεις αυτές ή αν υπάρχουν περιοχές όπου οι πόροι του νερού μπορεί να μην είναι διατηρήσιμοι σε κάποιο βαθμό, η Coca-Cola απαιτεί από κάθε μονάδα να αναπτύξει και να υλοποιήσει ένα σχέδιο προστασίας υδάτινων πόρων. Το σχέδιο, μεταξύ άλλων, προϋποθέτει τη συμμετοχή και άλλων συντελεστών προκειμένου να βρεθούν από κοινού λύσεις για την ενίσχυση της βιωσιμότητας των τοπικών υδάτινων πόρων. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε προγράμματα αναπλήρωσης νερού ή προγράμματα με άλλους στόχους. Αν και ενδεχομένως δεν αναπληρώνουν όλες οι μονάδες το σύνολο του νερού που χρησιμοποιούν επιστρέφοντάς το απευθείας στην πηγή, η πολιτική της Coca-Cola είναι να διασφαλίζει ότι η λειτουργία των παραγωγικών της μονάδων δεν επηρεάζει αρνητικά τους πόρους του νερού, καθώς και ότι υπάρχει συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες για την εξεύρεση μακροπρόθεσμων λύσεων.

Η στρατηγική αναπλήρωσης νερού της Coca-Cola υποστηρίζει το συνολικό στόχο της εταιρείας για ασφαλή επιστροφή στη φύση και τις τοπικές κοινότητες ποσότητας νερού ισοδύναμης με αυτή που χρησιμοποιείται τόσο στα προϊόντα της, όσο και στην παραγωγή τους. Αναφορικά με την παραγωγή, το 2015 το Σύστημα της Coca-Cola επέστρεψε περίπου 145,8 δισεκατομμύρια λίτρα από το νερό που χρησιμοποίησε στις παραγωγικές της δραστηριότητες πίσω στις λεκάνες απορροής που βρίσκονται κοντά στις μονάδες εμφιάλωσης, μέσω της επεξεργασίας λυμάτων.

«Όλες οι μορφές ζωής εξαρτώνται από το νερό, ωστόσο λιγότερο από το 1 τοις εκατό του νερού σε όλο τον κόσμο είναι καθαρό και προσβάσιμο. Από τους πάγους στις κορυφές των βουνών μέχρι τις εκβολές των ποταμών, πρέπει να διασφαλίσουμε την ισορροπία ολόκληρου του υδάτινου συστήματος εάν θέλουμε να έχουμε καθαρό νερό για όλους», είπε ο Carter Roberts, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του οργανισμού World Wildlife Fund (WWF). «Αυτό σημαίνει ότι οι συνεργασίες είναι απαραίτητες. Η Coca-Cola, πάντα πρωτοπόρος στην υπεύθυνη διαχείριση του νερού, έκανε ένα σημαντικό βήμα θέτοντας τα πρότυπα για τους υπόλοιπους».

Η Coca-Cola συνεργάζεται με τις κυβερνήσεις, την κοινωνία των πολιτών και φορείς του ιδιωτικού τομέα για τα έργα αναπλήρωσης που υλοποιεί. Μερικοί μόνο από τους οργανισμούς με τους οποίους συνεργάζεται η Coca-Cola είναι: Global Environment & Technology Foundation (GETF), Millennium Challenge Corporation, TNC, United Nations Development Programme (UNDP), UNHabitat, United States Agency for International Development (USAID), WaterAid, Water and Sanitation for the Urban Poor (WSUP), Water for People, WWF και World Vision.

Τέσσερα προγράμματα με σημαντική συνεισφορά στις δραστηριότητες της Coca-Cola για αναπλήρωση του νερού είναι η παγκόσμια συνεργασία με την WWF για τη διατήρηση των υδάτινων πόρων, το πρόγραμμα Replenish Africa Initiative (RAIN) του ιδρύματος The Coca-Cola Africa Foundation, το πρόγραμμα Κάθε σταγόνα μετράει (Every Drop matters) σε συνεργασία με το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (UNDP), το οποίο επεκτάθηκε στο Νέο Κόσμο (New World) το 2014, και η επένδυση της Coca-Cola σε 50 ταμεία διαχείρισης υδάτινων πόρων σε 12 χώρες σε Αφρική, Λατινική Αμερική και Καραϊβική, με βασικούς εταίρους τον οργανισμό TNC, το ίδρυμα FEMSA Foundation και την Διαμερικανική Τράπεζα Ανάπτυξης (IDB). Όλα αυτά τα προγράμματα υλοποιούνται με ορίζοντα το 2020.

Τα έργα αναπλήρωσης στοχεύουν στην αντιστάθμιση της ποσότητας του νερού που χρησιμοποιείται από την The Coca-Cola Company και τους συνεργαζόμενους εμφιαλωτές της σε περισσότερες από 200 χώρες σε όλο τον κόσμο. Η ποσότητα του νερού που υπολογίζεται στον στόχο που έχει θέσει η Coca-Cola περιλαμβάνει τόσο το νερό που χρησιμοποιείται στην παραγωγική διαδικασία, όσο στα τελικά προϊόντα της εταιρείας, καθώς και το νερό στα μηχανήματα διανομής αναψυκτικών (fountains). Δεν περιλαμβάνεται το υδατικό αποτύπωμα για την παραγωγή των αγροτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται ως συστατικά για τα προϊόντα, ωστόσο, η Coca-Cola απαιτεί από τους προμηθευτές της να ακολουθούν Κατευθυντήριες Αρχές Αειφόρου Γεωργίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα υπεύθυνης διαχείρισης νερού της Coca-Cola, διαβάστε την έκθεση υπεύθυνης διαχείρισης νερού της εταιρείας.

ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ;(0)Τύπος Θεσσαλονίκης

Νέα προϊόντα από την Μπάρμπα Στάθης

Οικονομία24 Apr 201821.11

Γνωρίστε τα νέα προϊόντα από το onlinegameRICEMatch


Θεσσαλονίκη: Στρογγυλή τράπεζα για το ενδιαφέρον επιστροφής της Lufthansa

Οικονομία24 Apr 201818.00

Ποιοι συμμετείχαν στη συζήτηση που διοργάνωσε το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο


"Ανοίγουν" δυο δράσεις του αναπτυξιακού με προϋπολογισμό 100 εκατ. ευρώ

Οικονομία24 Apr 201817.10

Για το clustering και τις δικτυώσεις και για τα καινοτομικά προϊόντα και επιχειρήσεις


Από πού έρχεται το κρέας που τρώμε στην Ελλάδα – «Στροφή» στο φθηνό

Οικονομία24 Apr 201816.50

Μεγαλύτερη η πτώση για αιγοπρόβιο και βοδινό κρέας


Σε απεργιακές κινητοποιήσεις οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία αύριο

Οικονομία24 Apr 201816.40

Κάνουν λόγο για υποστελέχωση και υποχρηματοδότηση του ΕΣΥ


Θεσσαλονίκη: Κάλεσμα ΕΚΘ για την απεργιακή συγκέντρωση της Πρωτομαγιάς

Οικονομία24 Apr 201816.10

Η Πρωτομαγιά δεν είναι αργία, αλλά ημέρα απεργίας, μνήμης, τιμής και αγώνα, επισημαίνει το ΕΚΘ


Eξόφληση φόρων και οφειλών μέσω ΤAXIS και με τη χρήση καρτών

Οικονομία24 Apr 201816.00

Σε λειτουργία τέθηκε η σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή

Ποια ακίνητα επισκέφτηκε ο πρόεδρος ΤΑΙΠΕΔ στη Θεσσαλονίκη

Οικονομία24 Apr 201815.53

Σειρά επαφών με φορείς της Θεσσαλονίκης επί δύο ημέρεςΜασούτηςΕΛΠΕhemaplexFrescon
Typosthes.gr - Twitter
Typosthes.gr - Facebook

Τρέχον Τεύχος

Νέο σκάφος προστίθεται στα γνωστά καραβάκια και φτάνει ως την Αγία Τριάδα

δείτε το τεύχος

7102


© 2012 ePublish

Rss | Επικοινωνία