22

OCT
2018

Τι ζητά από τους συναρμόδιους υπουργούς για τους μηχανικούς δημοσίου

ΤΕΕ/ΤΚΜ: Η προβληματική συντήρηση δημοσίων οδών και ο άδικος επιμερισμός ευθυνών

20 Jul 201817.30

Προβληματική λόγω υποστελέχωσης και υποχρηματοδότησης των αρμοδίων υπηρεσιών, είναι η διαδικασία ελέγχου και συντήρησης του οδικού δικτύου της χώρας, τόσο των εθνικών οδών, όσο και των επαρχιακών και των δημοτικών οδών, με τους αρμόδιους υπαλλήλους να σηκώνουν νομικό και διοικητικό βάρος ευθύνης που δεν τους αναλογεί.

Το θέμα αυτό αναδεικνύεται σε σχετικό έγγραφο που απέστειλε στους συναρμόδιους υπουργούς Εσωτερικών κ. Πάνο Σκουρλέτη και Υποδομών-Μεταφορών κ. Χρήστο Σπίρτζη, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ κ. Πάρις Μπίλλιας ζητώντας πρωτοβουλίες για την προστασία των μηχανικών- δημοσίων υπαλλήλων, με αρμοδιότητα τον έλεγχο και τη συντήρηση των δημοσίων οδών.

Ειδικότερα, στην επιστολή το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας επισημαίνει "την προβληματική εφαρμογή του αρθ.7 του ν. 3481/06, όσον αφορά τον καταλογισμό ευθυνών σε δημοσίους υπαλλήλους με αρμοδιότητα τον έλεγχο και την συντήρηση των δημοσίων οδών, οι οποίοι εργάζονται σε υπηρεσίες που, τα τελευταία χρόνια λόγω της περιστολής των δημοσίων δαπανών, υποχρηματοδοτούνται  σε τέτοιο βαθμό που είναι, πολλές φορές, αδύνατο να λειτουργήσουν αποτελεσματικά".

Όπως τονίζεται, "ο έλεγχος, η συντήρηση και η έγκαιρη επίλυση των παρουσιαζόμενων προβλημάτων των δημοσίων οδών είναι εύλογη απαίτηση των πολιτών και η πολιτεία οφείλει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε οι υπηρεσίες της, με τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες, να έχουν όλα τα απαραίτητα εφόδια ώστε να επεμβαίνουν έγκαιρα και αποτελεσματικά". Στην επιστολή σημειώνεται ότι από το 2006, με τα άρθρα 7 και 8 (παρ. 1) του ν. 3481/06 «Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις», (Α΄ 162) θεσμοθετήθηκαν συγκριμένες ρυθμίσεις  που ορίζουν τις αρμοδιότητες συντήρησης των Εθνικών, Επαρχιακών και Δημοτικών δημοσίων οδών και ορίζουν το πλέγμα των ενεργειών των αρμοδίων για τη συντήρηση των οδών υπηρεσιών, με την πρόβλεψη συγκεκριμένων χρονικών προθεσμιών για τον έλεγχο των οδών, την καταγραφή – αυτοψία των βλαβών και την αποκατάστασή τους. Επιπλέον ορίζεται ότι η μη τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων με υπαιτιότητα των αρμοδίων οργάνων συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα.

"Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια οι ελλείψεις σε οικονομικούς πόρους, υλικοτεχνική υποδομή και ειδικευμένο προσωπικό των υπηρεσιών της Γ.Γ. Υποδομών, των Περιφερειών και των Δήμων με τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες, καθιστούν πολλές φορές ανέφικτη την τήρηση των προθεσμιών που θέτει το αρθ.7 του ν. 3481/06, με αποτέλεσμα τα αρμόδια στελέχη, κυρίως διπλωματούχοι μηχανικοί, να κινδυνεύουν να υποστούν πειθαρχικές κυρώσεις και ταυτόχρονα να φέρουν βαριές ποινικές και αστικές ευθύνες", υπογραμμίζει το Επιμελητήριο προσθέτοντας ότι τα αρμόδια Υπουργεία θα πρέπει να προωθήσουν άμεσα συγκεκριμένες νομοθετικές ρυθμίσεις, ώστε να αποφεύγονται οι άδικες διώξεις και καταδίκες στελεχών, δημοσίων υπαλλήλων, "που αδυνατούν να τηρήσουν τις υποχρεώσεις του αρθ. 7 του ν. 3481/06, όχι από δικιά τους υπαιτιότητα, αλλά εξαιτίας της έλλειψης των απαραίτητων μέσων για την εκτέλεση των προβλεπόμενων εργασιών".


Τι προτείνεται

Ειδικότερα το ΤΕΕ/ΤΚΜ προτείνει:

α. να τροποποιηθεί η παρ. 6 του άρθρου 7 του  ν. 3481/06«Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις»  και να προστεθεί στο τέλος της παραγράφου η φράση «με την προϋπόθεση ότι έχει εξασφαλιστεί και διατίθεται στην υπηρεσία η απαραίτητη χρηματοδότηση για την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών»

β. να τροποποιηθεί το άρθρο 68 του ν. 4129/2013 «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»  ώστε ο υπάλληλος να ευθύνεται για πράξεις ή παραλείψεις του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, εφόσον οφείλονται σε δόλο ή βαριά αμέλεια.

γ. να τροποποιηθεί το άρθρο 38 του 3528/2007 ώστε ο υπάλληλος να ευθύνεται έναντι του Δημοσίου για κάθε θετική ζημιά την οποία προξένησε σε αυτό από δόλο ή βαρεία αμέλεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, με την προϋπόθεση ότι πρώτα θα αποφαίνεται ο φορέας στον οποίο υπηρετεί ο υπάλληλος με τελεσίδικη πειθαρχική απόφαση για δόλο ή βαριά αμέλεια (και κατόπιν το Ελεγκτικό Συνέδριο).

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ διαβεβαιώνει τέλος, ότι "θα συνεχίσει να συμβάλει, με θέσεις και προτάσεις, στη προσπάθεια για τον εκσυγχρονισμό του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, με στόχο αφενός την προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών, αφετέρου τον ορθό και δίκαιο καταλογισμό πιθανών ευθυνών για τον ελλιπή έλεγχο και συντήρηση των δημοσίων οδών".


ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ;(0)Τύπος Θεσσαλονίκης

Καταργείται η Χρέωση Προμηθευτή και το Τέλος Λιγνίτη - Τι οφέλη προκύπτουν

Οικονομία22 Oct 201818.10

Σύμφωνα με δήλωση του υπουργού Γιώργου Σταθάκη


Δεσμεύτηκαν πάνω από 4,2 τόνοι κηπευτικών

Οικονομία22 Oct 201815.00

Μετά από ελέγχους που έγιναν σε επιχειρήσεις του Πειραιά

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 3,9% το πρωτογενές πλεόνασμα το 2017

Οικονομία22 Oct 201814.20

Στη δημοσιότητα δόθηκαν και στοιχεία της Eurostat σχετικά με το δημοσιονομικό πλεόνασμα

Εκτός λειτουργίας σήμερα το Taxis

Οικονομία22 Oct 201814.00

Λόγω εργασιών αποκατάστασης προβλήματος στην πληροφοριακή υποδομή 

Ryanair: 1.000.000 εισιτήρια μόνο με 9,99 ευρώ – Προσφορά για 24 ώρες!

Οικονομία22 Oct 201813.07

Μεγάλη προσφορά από την γνωστή αεροπορική εταιρεία


ΕΣΘ: Ποια καταστήματα θα είναι κλειστά την 26η Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη

Οικονομία22 Oct 201812.11

Ημέρα υποχρεωτικής αργίας με έγκριση της Περιφέρειας


Νέα δράση του ΕΣΠΑ για παραγωγική και ανταποδοτική αξιοποίηση αποβλήτων

Οικονομία22 Oct 201812.00

Συζήτηση ώστε εξ αρχής να αυξηθεί το συνολικό ποσό του προγράμματος στα 35 εκατ. ευρώ

Αλλάζει το θεσμικό πλαίσιο για τη Διανοητική Ιδιοκτησία

Οικονομία21 Oct 201820.13

Οι στόχοι των νέων μέτρων που προωθούνταιΜασούτης


Typosthes.gr - Twitter
Typosthes.gr - Facebook

Τρέχον Τεύχος

Ο παιδίατρος Νίκος Καρανταγλής για τα επιχειρήματα κατά των εμβολίων

δείτε το τεύχος

7248


© 2012 ePublish

Rss | Επικοινωνία