19

OCT
2018

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα και ποια είναι τα δικαιολογητικά που απαιτούνται

Από την Τετάρτη οι αιτήσεις για δωρεάν φιλοξενία παιδιών σε παιδικούς σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ

03 Aug 201512.10
Από την Τετάρτη 5 Αυγούστου έως την Τρίτη 18 Αυγούστου μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής όσοι ενδιαφέρονται για τη δωρεάν φιλοξενία των παιδιών τους σε παιδικούς σταθμούς, μέσω του προγράμματος του ΕΣΠΑ.
Η αίτηση συμμετοχής των ενδιαφερομένων γυναικών, θα ξεκινήσει να διατίθεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α (www.eetaa.gr), της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (www.epanad.gov.gr) και της Κ.Ε.Δ.Ε. (www.kedke.gr ) από τις 4/8/2015. Οι αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται ταχυδρομικά ή με κούριερ.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν γυναίκες που είναι μητέρες βρεφών, νηπίων, παιδιών ή /και νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, καθώς και άνδρες στους οποίους έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών τους και εκείνοι που βρίσκονται σε χηρεία, που:
α) Έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή είναι Ομογενείς ή είναι αλλοδαπές/αλλοδαποί από τρίτες χώρες και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.
β) Επιθυμούν να εγγράψουν τα τέκνα τους στους παιδικούς σταθμούς
γ) Έχουν οικογενειακό εισόδημα, το οποίο δεν υπερβαίνει τις 27.000€ για μητέρες που έχουν έως 2 παιδιά, 30.000€ για μητέρες που έχουν 3 παιδιά, 33.000€ για μητέρες που έχουν 4 παιδιά και 36.000€ για μητέρες που έχουν από 5 παιδιά και άνω. Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το ποσό των 36.000 €
Προσοχή το συνολικό (οικογενειακό) εισόδημα που θα λαμβάνεται υπόψη για την ένταξη της ωφελούμενης στην παρούσα, θα προκύπτει από την Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα) του Υπουργείου Οικονομικών του οικονομικού έτους 2015 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2014 - 31/12/2014).
Για τον υπολογισμό του δηλωθέντος εισοδήματος λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ετήσιο εισόδημα, όπως αναγράφεται στην Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα). Στο εισόδημα περιλαμβάνεται το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα, καθώς και το σύνολο των αυτοτελώς φορολογηθέντων εισοδημάτων.

Δικαιολογητικά συμμετοχής
Όλες οι μητέρες, μαζί με την «Αίτηση Συμμετοχής – Δήλωσή» τους, θα υποβάλλουν πρωτότυπα ή επίσημα αντίγραφα των παρακάτω δικαιολογητικών:
α) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ. Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αλλοδαπή από τρίτες χώρες, απαιτείται και Άδεια Διαμονής σε ισχύ. Σε περίπτωση που έχει λήξει η άδεια διαμονής, απαιτείται η τελευταία άδεια διαμονής, καθώς και αίτηση ανανέωσής της συνοδευόμενη από βεβαίωση του αρμόδιου φορέα, ότι έχει κατατεθεί η σχετική αίτηση.
β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, που να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τετραμήνου.
Σε περίπτωση που η μητέρα είναι αλλοδαπή και η χώρα καταγωγής της δεν εκδίδει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, τότε θα πρέπει να προσκομίσει οποιοδήποτε άλλο αντίστοιχο επίσημο έγγραφο, το οποίο να πιστοποιεί την ανωτέρω κατάσταση, συνοδευόμενο από επίσημη μετάφραση.
Σε περίπτωση ύπαρξης συμφώνου συμβίωσης απαιτείται και η προσκόμισή του, καθώς και τα εκκαθαριστικά σημειώματα οικονομικού έτους 2015 και των δύο μερών.
Σε περίπτωση που η μητέρα είναι διαζευγμένη, απαιτείται και αντίγραφο διαζευκτηρίου (από Μητρόπολη σε περίπτωση θρησκευτικού γάμου ή από το Δήμο σε περίπτωση πολιτικού γάμου), εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
Σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη τελεί σε διάσταση, απαιτείται και αίτηση διαζυγίου, καθώς επίσης και η βεβαίωση μεταβολής ατομικών στοιχείων της Δ.Ο.Υ., που να αποδεικνύεται η διάσταση. Τα ανωτέρω έγγραφα θα πρέπει να φέρουν ημερομηνία προ της δημοσίευσης της παρούσα Πρόσκλησης.
Σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη είναι άγαμη μητέρα, απαιτείται και ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, εάν αυτό δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
Σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη είναι ανάδοχη μητέρα, απαιτείται και αντίγραφο δικαστικής απόφασης ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της Επιτροπείας ανηλίκου τέκνου,
Σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη είναι χήρα, απαιτείται και ληξιαρχική πράξη θανάτου του συζύγου, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος άνδρας έχει την επιμέλεια των παιδιών του, απαιτείται και δικαστική απόφαση παραχώρησης της επιμέλειας.
γ) Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (Εκκαθαριστικό Σημείωμα) για το οικονομικό έτος 2015 (δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2014 έως 31/12/2014). Προσοχή: εκκαθαριστικό σημείωμα οποιουδήποτε άλλου έτους δεν είναι αποδεκτό και συνιστά λόγο απόρριψης της αίτησης.

Δικαιολογητικά απασχόλησης
Εάν η ενδιαφερόμενη είναι μισθωτή, απαιτείται:
Βεβαίωση εργοδότη, η οποία θα έχει υποχρεωτικά ημερομηνία μεταγενέστερη της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης και από την οποία θα προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση έως και σήμερα (δηλαδή ημερομηνία υπογραφής της βεβαίωσης), καθώς και το είδος απασχόλησης (πλήρης ή μερική απασχόληση, αορίστου ή ορισμένου χρόνου) στη θέση εξαρτημένης εργασίας που η ενδιαφερόμενη κατέχει, ΚΑΙ
αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης ή εργόσημο (αντίγραφο εργόσημου και απόδειξη κατάθεσης σε τράπεζα τελευταίου έτους προ της υποβολής της αίτησης, που να αποδεικνύει εργασία τουλάχιστον πέντε (5) μηνών).
Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αυτοαπασχολούμενη εκτός πρωτογενή τομέα, απαιτούνται:
Αντίγραφο της Δήλωσης Ενάρξεως Επιτηδεύματος στην Δ.Ο.Υ.
Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένη.
Υπεύθυνη Δήλωση περί μη διακοπής της υπαγωγής στον Ασφαλιστικό της Φορέα.
Σε περιπτώσεις εταίρων σε Ο.Ε. ή Ε.Ε.. I.K.E ή ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ή ΕΠΕ απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
Το καταστατικό και τυχόν μεταβολές του.
Πιστοποιητικό περί μη λύσης από το ΓΕΜΗ.
Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένη.
Υπεύθυνη Δήλωση περί μη διακοπής της υπαγωγής στον Ασφαλιστικό της Φορέα.
Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αυτοαπασχολούμενη στον πρωτογενή τομέα, απαιτείται:
Βεβαίωση ασφαλίσεως από τον Ο.Γ.Α., ότι είναι άμεσα ασφαλισμένη κατά το τελευταίο έτος.
Δικαιολογητικά συμμετοχής σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (Ε.Π.Α.)
Βεβαίωση του αρμόδιου φορέα για ένταξη στο Πρόγραμμα, όπου θα αναγράφεται και η χρονική περίοδος συμμετοχής σε αυτό.
Δικαιολογητικά συμμετοχής σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (Ε.Π.Α.):
Βεβαίωση του αρμόδιου φορέα για ένταξη στο Πρόγραμμα, όπου θα αναγράφεται και η χρονική περίοδος συμμετοχής σε αυτό.
Δικαιολογητικά Ανεργίας
Εάν η ενδιαφερόμενη είναι άνεργη, απαιτούνται:
-αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας σε ισχύ, που να έχει όμως εκδοθεί πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, και
-αντίγραφο Βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ.
ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ;(1)Τύπος Θεσσαλονίκης

Ανοιχτή επιστολή ΣΕΒΕ σε Τσίπρα - Οι 4 ενέργειες που θεωρεί απαραίτητες

Οικονομία19 Oct 201816.09

Κρούει τον κώδωνα για την ανάγκη οικονομικής σταθερότητας 

Πότε θα γίνει η πληρωμή του ΚΕΑ για τον Οκτώβριο

Οικονομία19 Oct 201816.00

Εγκρίθηκε με απόφαση της υπουργού Εργασίας η μεταφορά πίστωσης, ύψους 71,2 εκατ. ευρώ

Κ. Νοτοπούλου: «Πρέπει να περιφρουρήσουμε το ρόλο της δημόσιας τηλεόρασης»

Οικονομία19 Oct 201814.50

Τι είπε η υφ. Μακεδονίας-Θράκης στη συνδιάσκεψη των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Θεσσαλονίκη: Ανοίγει αύριο τις πύλες της η 33η KOSMIMA

Οικονομία19 Oct 201814.10

Θα παρουσιαστούν όλες οι τελευταίες διεθνείς τάσεις στον χώρο του κοσμήματος

Ιταλικό ενδιαφέρον για τουρισμό στη θαλασσινή Θεσσαλονίκη

Οικονομία19 Oct 201812.00

O ΟΤΘ παρουσιάζει σε τουριστικά γραφεία μία από τις πιο αναδυόμενες τουριστικές διαδρομές στην Κ. Μακεδονία

ΕΕΝΕ: Χρηματοδοτεί την ανέγερση μνημείου στη Λέσβο για τον "Ήρωα του Αιγαίου"

Οικονομία18 Oct 201820.28

Επίσης θα χρηματοδοτήσει και την ανέγερση ενός σταυρού στο νησί


Θεσσαλονίκη: Έκτακτες νέες πτήσεις από το αεροδρόμιο «Μακεδονία»

Οικονομία18 Oct 201820.18

Από την Aegean εξαιτίας του λουκέτου που έβαλε η εταιρεία Cobalt


Μέσα στο Νοέμβριο ψηφίζεται το επίδομα στέγασης

Οικονομία18 Oct 201817.10

Αναμένονται και ΚΥΑ για τη διαδικασία καταγραφής και παρακολούθησης των αστέγων στους μεγάλους δήμουςΜασούτηςMediterranean Cosmos


Typosthes.gr - Twitter
Typosthes.gr - Facebook

Τρέχον Τεύχος

Νέα διάσταση στο περιστατικό σχολικού εκφοβισμού στη Χαριλάου

δείτε το τεύχος

7247


© 2012 ePublish

Rss | Επικοινωνία