25

ΦΕΒ
2018

Με απόφαση Μον. Πρωτ. Αθηνών (κατ’έφεση)

Αποζημίωση οφειλέτη από εισπρακτική εταιρία

15 Μαρ 201712.05

Του Κωνσταντίνου Μ. Τζίκα*

info@tzikas-lawfirm.gr

Η αδυναμία των οφειλετών να εξυπηρετήσουν τα δάνεια ή τις κάρτες τους εξαιτίας της δεινής οικονομικής κρίσης, οδηγεί τους πάσης φύσεως δανειστές (εταιρίες) και τις τράπεζες - πιστωτικά ιδρύματα να καταφεύγουν σε εισπρακτικές εταιρίες προκειμένου να ενημερώνουν αυτές τους οφειλέτες για την άμεση εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους. Ωστόσο παρατηρείται από τους οφειλέτες οι εισπρακτικές εταιρίες να καταφεύγουν σε απρόσφορα μέσα κατά τις οχλήσεις τους σε αυτούς με συνέπεια να τους δημιουργούν εύλογη αναστάτωση. Ειδικότερα, αφού οι οφειλέτες καταγγείλουν το συμβάν στον αρμόδιο φορέα και προσφύγουν στην δικαιοσύνη για την προστασία τους από την προσβολή που υφίστανται, διαπιστώνεται εν πολλοίς από τα καθ’ύλην αρμόδια δικαστήρια οτι οι εισπρακτικές εταιρίες παραβιάζουν τον νόμο, ακολουθώντας άκρως πιεστικές και προσβλητικές πρακτικές σε βάρος των οφειλετών.

Απόφαση από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (κατ’έφεση) εντός του έτους 2017 η οποία επικυρώνει την πρωτόδικη απόφαση του Ειρηνοδικείου η οποία είχε επιδικάσει στον οφειλέτη αποζημίωση 3.000 ευρώ για την προσβολή της προσωπικότητάς του από την παράνομη και αθέμιτη πρακτική της εισπρακτικής εταιρίας.

Ειδικότερα η εν λόγω υπόθεση αφορά οφειλέτη ο οποίος ύστερα από αίτησή του στην τράπεζα είχε εκδώσει μια κάρτα η οποία όμως εκλάπη αλλά δηλώθηκε η απώλειά της εμπρόθεσμα στην τράπεζα. Πάρα ταύτα η κάρτα χρεώθηκε και η εισπρακτική εταιρία ενοχλούσε τον κάτοχό της επίμονα, πιεστικά και προσβλητικά 8 φορές μέσα σε διάστημα 18 ημερών. Στο μεσοδιάστημα ο οφειλέτης είχε αμφισβητήσει τα ποσά και τις χρεώσεις.

Ύστερα από τα ανωτέρω ο οφειλέτης προσέφυγε στο αρμόδιο δικαστήριο εν προκειμένω για την αποζημίωσή του, για την προσβολή που υπέστη η προσωπικότητά του από την αθέμιτη πρακτική της εισπρακτικής. Ειδικότερα, η εν λόγω εισπρακτική εταιρία με τις διαρκείς οχλήσεις προς τον οφειλέτη, με τρόπο πιεστικό, προσβλητικό και υποτιμητικό, και αντιμετωπίζοντας αυτόν, τόσο προσωπικά όσο και έναντι του οικογενειακού και επαγγελματικού του περιβάλλοντος, ως πρόσωπο αφερέγγυο και ανειλικρινές, είχε ως αποτέλεσμα να του δημιουργήσουν εύλογη αναστάτωση και αισθήματα θυμού, λαμβανομένου υπόψη ιδίως του γεγονότος, ότι βρισκόταν σε εξέλιξη η διαδικασία αμφισβητήσεως εκ μέρους του της οφειλής έναντι της τράπεζας.

Σύμφωνα με την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που δίκαζε κατ’έφεση την υπόθεση απεδείχθηκαν τα εξής:

Ακολούθως, ο εφεσίβλητος ήλθε σε επαφή με τα αρμόδια τμήματα της πρώτης εκκαλούσας τράπεζας και δη το τμήμα καρτών, προκειμένου να ενημερωθεί για την κίνηση της κάρτας και το είδος των επικαλούμενων συναλλαγών, και υπέβαλε στις εκκαλούσα, επικαλούμενος ότι κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα δεν είχε χρησιμοποιήσει την επίδικη κάρτα. Κατά το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα, υπάλληλοι της δεύτερης εκκαλούσας εισπρακτική εταιρίας που ενεργούσε για λογαριασμό της πρώτης εκκαλούσας τράπεζας, όπως προεκτέθηκε, ήλθαν σε επανειλημμένη τηλεφωνική επικοινωνία στο προσωπικό του τηλέφωνο και δη κατά τις 6, 11, 13 και 18 Μαΐου του έτους 2010, κατά τη διάρκεια της οποίας με τρόπο επίμονο και πιεστικό επιθυμούσαν να λάβουν γνώση περί της πορείας της ανωτέρω αμφισβητήσεως, και του ζητούσαν επιτακτικά να τους αναφέρει τα προσωπικά του στοιχεία, όπως τον αριθμό του δελτίου ταυτότητάς του και του αριθμού φορολογικού του μητρώου, κάτι το οποίο ο εφεσίβλητος αρνήθηκε να πράξει. Περαιτέρω, προστηθέντες υπάλληλοι της δεύτερης εκκαλούσας καλούσαν επανειλημμένα στο τηλέφωνο του δικηγορικού του γραφείου, έχοντας μάλιστα έλθει σε επικοινωνία και με τον πατέρα του εφεσιβλήτου, στον οποίον συνέστησαν να τον προτρέψει να εξοφλήσει την σε βάρος του προβαλλόμενη απαίτηση της πρώτης εκκαλούσας.

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών απέρριψε την έφεση της εισπρακτικής εταιρίας και επικύρωσε την πρωτόδικη απόφαση που είχε επιδικάσει στον οφειλέτη αποζημίωση ποσού 3.000 ευρώ για την προσβολή της προσωπικότητάς του εξαιτίας της παράνομης και αθέμιτης πρακτικής της εισπρακτικής εταιρίας.

*O κ. Τζίκας είναι δικηγόρος και πιστοποιημένος διαμεσολαβητής από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

www.tzikas-lawfirm.gr

ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ;(0)

Typosthes.gr Social Media Awards 2017

Πλειστηριασμοί: 11 απαντήσεις για την προστασία της α’ κατοικίας

Άρθρα- Απόψεις20 Ιαν 201801.02

Άρθρο του Κ. Τζίκα, δικηγόρου και πιστοποιημένου διαμεσολαβητή Υ.Δ.Δ.Α.Δ

H «αφανής» κα. Easyjet και το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης

Άρθρα- Απόψεις02 Δεκ 201720.05

Η δυσάρεστη έκπληξη και η έλλειψη πληροφόρησης 

Μία χώρα πνιγμένη στις ευθύνες

Άρθρα- Απόψεις19 Νοε 201720.11

Άρθρο του Γιώργου Παπαδημητρίου

Πως μπορώ να προστατευθώ εάν μου επιτεθούν ή με ληστέψουν;

Άρθρα- Απόψεις02 Νοε 201713.14

Ποια είναι η νομική έννοια της άμυνας

Η ιστορία της αμερικάνικης αθλητικής ανυπακοής

Άρθρα- Απόψεις08 Οκτ 201718.28

Όταν οι αθλητές χαλάνε τη γιορτή

Θεσσαλονίκη και κυκλοφοριακό: μία σχέση μίσους

Άρθρα- Απόψεις24 Σεπ 201702.58

Πώς θα ήταν αν το κέντρο δεν ήταν ένας λατρευτικός ναό ΙΧ 

Eldorado Gold: Παραπληροφόρηση 24 καρατίων

Άρθρα- Απόψεις17 Σεπ 201718.16

Η αλήθεια πίσω από τα τελευταία γεγονότα στις Σκουριές

Μία ακτινογραφία του πλανήτη «Χαλκιδική»

Άρθρα- Απόψεις19 Αυγ 201701.58

Σαν κι αυτή δεν έχει όσο κι αν μας… εκνευρίζει 

© 2012 ePublish

Rss | Επικοινωνία