24

OCT
2018

Επιστολή του Λάζαρου Κυρίζογλου προς τον υπουργό Χρήστο Σπίρτζη

Θεσσαλονίκη: Κλειστός δρόμος στα δυτικά για… άγνωστο λόγο

12 Oct 201818.10

Επιστολή προς τον Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών κ. Χρήστο Σπίρτζη έστειλε ο δήμαρχος  Αμπελοκήπων-Μενεμένης κ. Λάζαρος Κυρίζογλου με την οποία αιτείται την Διοικητική παραλαβή για χρήση της νέας Κύριας οδού (οδός Σωκ. Καραντινού – Κάτω διάβασης οχημάτων) καθώς και την άμεση απόδοση αυτής στην κυκλοφορία σύμφωνα με την σχετική απόφαση της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, για να τεθεί τέλος στην συνεχιζόμενη χωρίς πλέον κανένα λόγο ταλαιπωρία χιλιάδων πολιτών, όπως λέει. Το έργο, το οποίο έχει αποπερατωθεί, δεν έχει αποδοθεί ακόμη στην κυκλοφορία για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, σύμφωνα με το δήμο. "Η αντιφατική στάση και συμπεριφορά σας, με την μη άμεση απόδοση της ήδη αποπερατωμένης και ήδη αδειοδοτημένης από την Διεύθυνση Τροχαίας υπόγειας οδού, συνιστά τιμωρητική και εκδικητική ενέργεια προς το Δήμο μας και όλους τους κατοίκους και καταστηματάρχες της περιοχής μας", υποστηρίζει ο κ. Κυρίζογλου στην επιστολή του.

Ειδικότερα η επιστολή έχει ως εξής:

Στις 7.9.18, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.30’, ενόψει και των εγκαινίων της ΔΕΘ, η ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. είχε καθορίσει την πραγματοποίηση των εγκαινίων από τον υπουργό κ. Χ. Σπίρτζη της διαλαμβανομένης στο θέμα υπόγειας οδού και της απόδοσής της στην κυκλοφορία και μας προσκάλεσε να παραστούμε σ’ αυτά (δηλαδή στα εγκαίνια). Ο Δήμος μας μάλιστα συνέδραμε με κάθε τρόπο (καθαριότητα, σάρωθρα, πλυντήρια κλπ.) για την προετοιμασία των εγκαινίων. Επιπροσθέτως αναφέρουμε ότι ο Δήμος συνέβαλε σε όλα τα στάδια του έργου μέχρι και την έκδοση της (α) σχετικής απόφασης της Δνσης Τροχαίας Θεσ/νικης και την απόδοση στην κυκλοφορία της διαλαμβανομένης στο θέμα οδού.

           

Στις 5.9.18, δηλαδή δύο ημέρες πριν την προγραμματισμένη τέλεση των εγκαινίων, λάβαμε νέο ηλεκτρονικό μήνυμα, με το οποίο η ΕΡΓΟΣΕ μας γνωστοποιούσε την αναβολή των εγκαινίων για άλλη (άγνωστη) ημερομηνία και ότι αυτή, δηλαδή η αναβολή, οφείλονταν «σε τεχνικούς λόγους που δεν σχετίζονταν με το έργο». Έκτοτε, μολονότι η διαλαμβανομένη στο θέμα υπόγεια οδός είναι αποπερατωμένη, δεν έχει αποδοθεί στην κυκλοφορία.

           

Στις 13.10.2017 διακόπηκε η κυκλοφορία οχημάτων στην οδό Αγίας Παρασκευής εκατέρωθεν των σιδηροδρομικών γραμμών, με τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου, για χρονικό διάστημα εννέα (9) μηνών δηλαδή μέχρι 13.7.2018. Ακολούθησε αίτημα της ΕΡΓΟΣΕ για χορήγηση παράτασης των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων έως την 31.8.2018, η οποία δόθηκε με απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου. Ο Δήμος μας καθ’ όλο το χρονικό διάστημα (από 13.10.2017 έως 31.8.2018) αλλά και οι κάτοικοι της περιοχής και οι καταστηματάρχες επέδειξαν κατανόηση, ανοχή και υπομονή προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο. Γνωρίζαμε όλοι όμως ότι το έργο της υπόγειας οδού θα αποπερατωθεί ( και όντως είχε αποπερατωθεί ) μέχρι 31.8.2018. Μέχρι σήμερα δηλαδή 12 μήνες από την διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Αγ. Παρασκευής, η πρόσβαση των κατοίκων του δήμου μας από και προς την οδό Μοναστηρίου γίνεται μέσω όμορων δήμων, με αποτέλεσμα να υφίστανται μεγάλη ταλαιπωρία. Ταυτόχρονα οι επιχειρήσεις επί της οδού Αγίας Παρασκευής έχουν υποστεί και υφίστανται μεγάλη οικονομική ζημία. Μέχρι την 31.8.2018 ήταν δικαιολογημένος ο αποκλεισμός της κυκλοφορίας.  Έκτοτε (31.8.2018) όμως δεν υπάρχει κανένας λόγος. Οι πολίτες και οι καταστηματάρχες βλέπουν την υπόγεια οδό αποπερατωμένη και δικαιολογημένα πλέον αγανακτούν και διαμαρτύρονται.


Με το (β) σχετικό έγγραφο της η ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. συνδέει αυθαίρετα την απόδοση στην κυκλοφορία της υπόγειας οδού με το σύνολο του φυσικού αντικειμένου του έργου, μολονότι η λειτουργία της υπόγειας οδού δεν επηρεάζει τις υπόλοιπες εργασίες ούτε επηρεάζεται από αυτές. Γι’ αυτό άλλωστε η Διεύθυνση Τροχαίας εξέδωσε και την (α) σχετική  απόφασή της, για την απόδοση στην κυκλοφορία του εν λόγω τμήματος (υπόγειας οδού) διότι είναι λειτουργικά αυτόνομο και ανεξάρτητο. Επισημαίνουμε μάλιστα ότι με το Α.Π. οικ 8798/25.7.2018 η ΕΡΓΟΣΕ μας γνωστοποίησε: «Τέλος σας γνωρίζουμε ότι, η απόδοση σε κυκλοφορία καθώς και η αντίστοιχη Διοικητική Παραλαβή για Χρήση, του οδικού έργου της Κάτω Διάβασης Οχημάτων (οδός Καραντινού) μαζί με τον ισόπεδο κόμβο επί της την οδού Μοναστηρίου και τις παράπλευρες οδούς εξυπηρέτησης του έργου, όπως και του αντίστοιχου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, δικτύων κ.λπ. προγραμματίζεται να διεξαχθεί στο τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου 2018.» Γι’ αυτό άλλωστε θα γινόταν και τα εγκαίνια. Κατά συνέπεια τα αναφερόμενα στο (β) σχετικό έγγραφο της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. συνιστούν εκ των υστέρων απαράδεκτες, ανεξήγητες και τελείως αδικαιολόγητες «κατασκευές» και προφάσεις εν αμαρτίαις, για να μην γίνει άμεσα η απόδοση στην κυκλοφορία της υπόγειας οδού.


Με την υπ’ αρίθμ. 243/24.9.2018 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου δεν συναινέσαμε στην αιτηθείσα από την ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. παράταση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, οι οποίες πλέον δεν ισχύουν. Με το (γ) σχετικό έγγραφό μας ζητήσαμε την άμεση απόδοση σε κυκλοφορία της υπόγειας οδού οχημάτων. Επί του εγγράφου μας αυτού ουδεμία απάντηση έχουμε λάβει.


Η αντιφατική στάση και συμπεριφορά σας, με την μη άμεση απόδοση της ήδη αποπερατωμένης και ήδη αδειοδοτημένης από την Διεύθυνση Τροχαίας υπόγειας οδού, συνιστά τιμωρητική και εκδικητική ενέργεια προς το Δήμο μας και όλους τους κατοίκους και καταστηματάρχες της περιοχής μας.


Για όλους τους ανωτέρω λόγους και με την ρητή επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μας, εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία μας και σας καλούμε να προβείτε άμεσα: (α) στη διενέργεια από κοινού (δηλ. Δήμος- ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. – Ανάδοχος) της Διοικητικής παραλαβής για χρήση της νέας Κύριας οδού ( οδός Σωκ. Καραντινού – Κάτω διάβασης οχημάτων) και (β) την άμεση απόδοση αυτής στην κυκλοφορία σύμφωνα με την (α) σχετική απόφαση της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, για να τεθεί τέλος στην συνεχιζόμενη χωρίς πλέον κανένα λόγο ταλαιπωρία χιλιάδων πολιτών.

ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ;(0)Τύπος Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη: Κλειστοί δρόμοι σήμερα Τετάρτη – Ποιοι κλείνουν για 4 ημέρες

Τοπικά24 Oct 201801.53

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τις εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη


Διακοπή ρεύματος για 6,5 ώρες έξω από τη Θεσσαλονίκη

Τοπικά24 Oct 201801.29

Σε περιοχή στο δήμο Θερμαϊκού


«Πόλεμος λάσπης» στο γενικό νοσοκομείο Κιλκίς – Τι μας είπε ο διοικητής

Τοπικά24 Oct 201801.15

Αρνείται κάθε κατηγορία ο διοικητής του νοσοκομείου Κιλκίς


Φωτογραφία αρχείου

Πυροβολισμοί με ένα τραυματία στη Θεσσαλονίκη

Τοπικά23 Oct 201822.23

Σε οικισμό αθίγγανων στη δυτική Θεσσαλονίκη

ΠΡΟΣΟΧΗ – Εξαφάνιση για 23χρονη και 61χρονο στη Θεσσαλονίκη (ΦΩΤΟ)

Τοπικά23 Oct 201821.42

Δύο Silver Alert εκδόθηκαν σήμερα για εξαφανίσεις ενηλίκων


Θεσσαλονίκη: Ο Παύλος Τσίμας θα μιλήσει για τον Michael Dukakis

Τοπικά23 Oct 201820.30

Σε εκδήλωση του Michael and Kitty Dukakis Center for Public and Humanitarian Service στο Ανατόλια


Πλήθος πιστών υποδέχτηκε την Τίμια Ζώνη στη Θεσσαλονίκη (ΦΩΤΟ)

Τοπικά23 Oct 201820.11

Ιστορική στιγμή για τη δυτική Θεσσαλονίκη, για τον Εύοσμο


Θεσσαλονίκη: Γιορτή 4 ημερών για τον Άγιο Δημήτριο – Με δωρεάν ψάρια!

Τοπικά23 Oct 201820.10

Μοίρασμα ψαριών, κρασιού και άρτου στα «23α Δημήτρεια»


Χαλκιδική: Νεκρός βρέθηκε αγνοούμενος άνδρας – Τραγικό τέλος

Τοπικά23 Oct 201819.20

Ο ηλικιωμένος είχε εξαφανιστεί την περασμένη ΠαρασκευήΜασούτηςMollers


NLPporniISTyposthes.gr - Twitter

ΔημήτριαTyposthes.gr - Facebook


© 2012 ePublish

Rss | Επικοινωνία