Skip to main content
Menu Αναζήτηση

Πώς θα λειτουργήσουν τα νηπιαγωγεία - Εκδόθηκε η ΚΥΑ

Τα μέτρα λειτουργία των νηπιαγωγείων

Εκδόθηκε η κοινή υπουργική απόφαση για το πως θα λειτουργήσουν τα νηπιαγωγεία τη σχολική χρονιά 2020-2021 με μέτρα προστασίας λόγω της έξαρσης του κορωνοϊού.

Η εγκύκλιος περιλαμβάνει οδηγίες για τα εξής θέματα:

 • Έναρξη σχολικού έτους 2020 - 2021
 • Ωρολόγιο Πρόγραμμα
 • Ωράριο Νηπιαγωγών
 • Κατανομή τμημάτων
 • Συστεγαζόμενα Νηπιαγωγεία
 • Λειτουργία προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος
 • Επιτήρηση μαθητών/τριών – Ασφάλεια μαθητών/τριών
 • Άδειες εισόδου στα Νηπιαγωγεία 2
 • Διαδικασία ενημέρωσης του myschool
 • Ημερολόγιο σχολικής ζωής
 • Συνεδριάσεις Συλλόγου Διδασκόντων - παιδαγωγικές συναντήσεις - συνεργασία με τους γονείς/κηδεμόνες
 • Συνεργασία Στελεχών - Επιμορφωτικές συναντήσεις Β. Φοίτηση και Σχολική Ζωή
 • Απουσίες μαθητών/τριών
 • Σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής (Διδακτικές επισκέψεις- Εκδρομές)
 • Επανάληψη φοίτησης στο Νηπιαγωγείο
 • Ενημέρωση μαθητών/τριών για το περιεχόμενο ανακοινώσεων – προσκλήσεων 5. Χρήση κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικών συσκευών Γ. Μαθητική Μέριμνα
 • Προστασία από σεισμούς και φυσικές καταστροφές
 • Εμβολιασμός μαθητών/τριών και Φαρμακευτική αγωγή μαθητών/τριών εντός σχολικού ωραρίου
 • Εγγραφή και φοίτηση μαθητών/τριών Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων
 • Δικαιώματα μαθητών/τριών των οποίων οι γονείς βρίσκονται σε διάσταση ή είναι διαζευγμένοι Ενημέρωση εκπαιδευτικών Αντιμετώπιση επιμέρους θεμάτων

Κατά την πρώτη ημέρα του διδακτικού έτους και ειδικά για φέτος - λόγω των αναγκαίων μέτρων πρόληψης διασποράς του ιού COVID-19 - ο καθιερωμένος αγιασμός θα πραγματοποιηθεί στον αύλειο χώρο του σχολείου, με εκπροσώπους εκπαιδευτικών και μαθητών.

Επίσης θα δοθούν οδηγίες για θέματα που αφορούν στα μέτρα πρόληψης της διασποράς του ιού, στην ορθή χρήση της μάσκας, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, στην εφαρμογή του ωρολογίου προγράμματος και στη γενικότερη λειτουργία του σχολείου.

Στην αρχή του διδακτικού έτους και για διάστημα όχι μεγαλύτερο των δύο (2) εβδομάδων μπορεί να εφαρμόζεται ευέλικτο ωράριο παραμονής στο Νηπιαγωγείο για νήπια/προνήπια που φοιτούν για πρώτη φορά, προκειμένου να διευκολυνθεί η προσαρμογή τους.

Το ευέλικτο ωράριο καθορίζεται από τον/την εκπαιδευτικό της τάξης και τον σύλλογο διδασκόντων, σε συνεργασία με τους γονείς ή κηδεμόνες του νηπίου. Μετά την πάροδο των δύο (2) εβδομάδων, το σύνολο των νηπίων ακολουθεί κοινό ωράριο.

Η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική για τους μαθητές σε όλες τις τάξεις, τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό, καθώς και για τους επισκέπτες των σχολικών μονάδων. Ειδικά για τους μαθητές από το Νηπιαγωγείο έως και την Γ’ Δημοτικού ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην εκπαίδευση και εξοικείωση με την ενδεδειγμένη χρήση της μάσκας.

Ειδικότερα, για το σχολικό έτος 2020-2021 ορίζεται ως ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων η Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020. Το πρώτο τρίμηνο στις σχολικές μονάδες αρχίζει στις 14 Σεπτεμβρίου και λήγει στις 10 Δεκεμβρίου.

2. Ωρολόγιο Πρόγραμμα Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου συντάσσεται με βάση τη με αριθ. πρωτ. 130272/Δ1/05-08-2016 (ΦΕΚ 2670Β) Υ.Α, όπως τροποποιήθηκε με το κεφ. Β, του άρθρ. 11 του Π.Δ 79/2017 (ΦΕΚ 109 Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23, ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142 Α).

Ο Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Νηπιαγωγείου περιλαμβάνει: α) το Βασικό Υποχρεωτικό Πρόγραμμα, που απευθύνεται σε όλους τους μαθητές/τριες (νήπια και προνήπια), αφορά όλα τα τμήματα και διαρκεί από τις 8:30 μέχρι τις 13:00 και β) το Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα που διαρκεί από τις 13:00 μέχρι τις 16:00. Στο πλαίσιο του προαιρετικού ολοήμερου προγράμματος υπάρχει δυνατότητα λειτουργίας τμήματος πρόωρης υποδοχής από 7:45 μέχρι 8:30.

Κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας είναι σημαντικό να γίνεται συστηματική εκπαίδευση των παιδιών με επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες εφαρμογής των μέτρων προφύλαξης από τον COVID-19 και την ορθή χρήση μάσκας, για την εξοικείωση των μικρών παιδιών με τρόπο κατάλληλο για την κάθε ηλικία.

Η πρόωρη υποδοχή μαθητών/τριών (07:45-08:30), αποτελεί διδακτική ώρα για τον/την εκπαιδευτικό και ανατίθεται σε έναν/μία από τους/τις εκπαιδευτικούς του πρωινού προγράμματος.

Η υποδοχή των μαθητών είναι διάρκειας 15 λεπτών και γίνεται από 7:45 έως 8:00 για το τμήμα Πρόωρης Υποδοχής και από 8:15 έως 8:30 για το Βασικό Υποχρεωτικό Πρόγραμμα. Η προετοιμασία για αποχώρηση των μαθητών/τριών από το Βασικό Υποχρεωτικό Πρόγραμμα πραγματοποιείται από τις 12.45 έως τις 13.00 και για το Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα από τις 15:45 έως τις 16:00. Σας επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 11Β Ωρολόγιο Πρόγραμμα και κατανομή τάξεων Νηπιαγωγείου, του ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 109 Α), η αποχώρηση των μαθητών/τριών στο Βασικό Υποχρεωτικό Πρόγραμμα πραγματοποιείται στις 13:00 και στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα στις 16.00.

Ειδικότερα για το σχολικό έτος 2020-2021 πρέπει να ληφθεί μέριμνα για αποφυγή του συγχρωτισμού και περιορισμός των επαφών μεταξύ μαθητών/τριών-γονέων-προσωπικού κατά την προσέλευση και αποχώρηση από το Νηπιαγωγείο. Εφαρμόζονται πρακτικά μέτρα για τήρηση αποστάσεων (π.χ. σήμανση στο δάπεδο). Εφόσον είναι εφικτό, προγραμματισμός διαφορετικών ωρών άφιξης και αναχώρησης των παιδιών με εύρος χρόνου που θα έχει προκαθοριστεί σε συνεννόηση με τους γονείς/κηδεμόνες.

Σε περίπτωση που η μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο γίνεται με σχολικά λεωφορεία, συστήνεται η τοποθέτησή τους σε προκαθορισμένη θέση η οποία δεν θα αλλάζει.

Η συστηματική χρήση μάσκας καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής από όλους τους επιβαίνοντες είναι απαραίτητη. Στα σχολικά λεωφορεία συνιστάται να υπάρχουν ανοικτά παράθυρα όσο επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες. Εάν δεν μπορεί να αποφευχθεί η χρήση λεωφορείου με παράθυρα που δεν ανοίγουν, να επιλέγεται ρύθμιση εξαερισμού σε εισαγωγή αέρα (όχι ανακύκλωση), εάν είναι δυνατόν από σημεία της οροφής.

Πηγή: newpost

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γάκης (πρ. Διοικητής ΑΧΕΠΑ): Μάρκετινγκ οι ανακοινώσεις αποτελεσματικότητας εμβολίων
«Όταν μια εταιρεία προχωραει σε ανακοινωσεις πριν τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων, εγώ το θεωρώ ανήθικο»
Γάκης (πρ. Διοικητής ΑΧΕΠΑ): Μάρκετινγκ οι ανακοινώσεις αποτελεσματικότητας εμβολίων
Κορωνοϊός: «Κλειστά καφέ – μπαρ, εστίαση και μετά την Πρωτοχρονιά στη Θεσσαλονίκη»
Δήλωση που θα συζητηθεί από τον βουλευτή Θεσσαλονίκης, Δημήτρη Βαρτζόπουλο για την εστίαση και τον τουρισμό το καλοκαίρι
Κορωνοϊός: «Κλειστά καφέ – μπαρ, εστίαση και μετά την Πρωτοχρονιά στη Θεσσαλονίκη»