Skip to main content
Menu Αναζήτηση

Eurobank: Το χρονοδιάγραμμα για τη διαπραγμάτευση των νέων μετοχών

Εισαγωγή και έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών της Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

Η Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία (εφεξής η «Τράπεζα» ή «Απορροφούσα» ή «Eurobank») ανακοινώνει ότι στις 23.05.2019 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών (εφεξής «Χ.Α.») των 1.523.163.087 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της, ονομαστικής αξίας €0,23 η καθεμία, που εκδόθηκαν λόγω της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου για τη συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρείας Grivalia Properties A.E.E.A.Π. (εφεξής η «Grivalia» ή «Απορροφούμενη») από την Τράπεζα (εφεξής η «Συγχώνευση»).

Ειδικότερα, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Απορροφούσας που πραγματοποιήθηκε στις 05.04.2019, αποφάσισε, μεταξύ άλλων:

  1. Την έγκριση της συγχώνευσης μεταξύ της Τράπεζας με της Grivalia, με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη.
  2. Την έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, όπως εγκρίθηκε από τα Διοικητικά Συμβούλια των δύο ως άνω συγχωνευόμενων εταιρειών.
  3. Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας:
  • κατά ποσό €164.848.663,17, το οποίο αντιστοιχεί στο μετοχικό κεφάλαιο της Grivalia, και

  • κατά ποσό €32.458.933,29, προερχόμενο από φορολογημένα κέρδη, για λόγους στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας της νέας κοινής μετοχής της Τράπεζας, η οποία μεταβάλλεται από €0,30 σε €0,23.

Μετά τις ανωτέρω αυξήσεις, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε €853.107.225,96 και διαιρείται σε 3.709.161.852 μετοχές, κοινές με ψήφο, ονομαστικής αξίας €0,23 η κάθε μία.

Η σχέση ανταλλαγής για τους μετόχους των συγχωνευόμενων εταιρειών Eurobank και Grivalia έχει ως ακολούθως:

  • Οι μέτοχοι της Απορροφούμενης θα ανταλλάξουν κάθε μία (1) μετοχή που κατέχουν ονομαστικής αξίας €1,71 με 15,80000000414930 νέες, άυλες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Απορροφούσας ονομαστικής αξίας €0,23.
  • Οι μέτοχοι της Απορροφούσας θα διατηρήσουν τις κοινές μετοχές που κατέχουν πριν από την Συγχώνευση, με νέα όμως ονομαστική αξία €0,23 η καθεμία.

Η Συγχώνευση εγκρίθηκε στις 17.05.2019 δυνάμει της υπʼ αριθμ. 1547823-1/17.05.2019 απόφασης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την ίδια ημέρα με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1743324. Σύμφωνα με την ως άνω απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, εγκρίθηκε και η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας, όσον αφορά στην κατά τα ανωτέρω μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας και της ονομαστικής αξίας των μετοχών της.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του X.A. κατά τη συνεδρίασή της στις 16.05.2019 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 1.523.163.087 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας €0,23, οι οποίες εκδόθηκαν λόγω της Συγχώνευσης.

Δικαιούχοι των νέων μετοχών που εκδόθηκαν λόγω της Συγχώνευσης είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (εφεξής το «Σ.Α.Τ.») κατά την 21.05.2019 ως μέτοχοι της εισηγμένης εταιρείας Grivalia (record date).

Οι νέες μετοχές που προέκυψαν από την Συγχώνευση θα είναι ήδη πιστωμένες, βάσει της εγκριθείσας σχέσης ανταλλαγής, στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των μετόχων στο Σ.Α.Τ. κατά την 23.05.2019, ήτοι κατά την ημερομηνία της έναρξης διαπραγμάτευσης.

Η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Τράπεζας στο Χ.Α. από τις 20.05.2019 θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύει.

Το έγγραφο του άρθρου 4 του Ν.3401/2005, όπως ισχύει, σχετικά με την Συγχώνευση (εφεξής το «Έγγραφο»), για το περιεχόμενο του οποίου ενημερώθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 17.05.2019, είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό από τις 17.05.2019 σε ηλεκτρονική μορφή στις ιστοσελίδες:

Επίσης, το Έγγραφο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Eurobank στην διεύθυνση: Φιλελλήνων 10 και Ξενοφώντος 13, 1ος όροφος, Τ.Κ. 105 57, Αθήνα.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στη Διεύθυνση: Investor Information Services, Ιωλκού 8 & Φιλικής Εταιρείας, Τ.Κ. 142 34, Ν. Ιωνία (τηλ. 210-3522400).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ