Skip to main content
Menu Αναζήτηση
espa-banner

Η Βιώσιμη Ανάπτυξη στο επίκεντρο της δραστηριότητας της Ελληνικός Χρυσός

Λειτουργία σύμφωνα με την αρχή του Responsible Mining – Το θετικό αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία και το περιβάλλον

Η υπογραφή της συμφωνίας στις 5 Φεβρουαρίου μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και της Ελληνικός Χρυσό άνοιξε το δρόμο ώστε να μπει ξανά σε τροχιά μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις στη χώρα, στα Μεταλλεία Κασσάνδρας. Με περισσότερες νέες θέσεις εργασίας, περισσότερα έσοδα για το ελληνικό κράτος, εμβληματικά έργα ανάπτυξης και έργα για την τοπική κοινωνία, με παράλληλη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Δίνεται στην εταιρεία η δυνατότητα να λειτουργήσει σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό με γνώμονα την κοινωνική και οικονομική ευημερία για τις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιείται, την ενίσχυση της περιβαλλοντικής μέριμνας και τη διαρκή βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης με όρους αξιοκρατίας και κοινωνικής δικαιοσύνης, στα πλαίσια του Responsible Mining.

Tο Responsible Mining, αποτελεί την αρχή της υπεύθυνης μεταλλευτικής δραστηριότητας, που βασίζεται στις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης και έχει τεθεί στον πυρήνα της δραστηριότητας και της φιλοσοφίας με την οποία λειτουργεί τόσο η μητρική εταιρεία Eldorado Gold, όσο και η Ελληνικός Χρυσός.

ydrospora.jpg

Εξετάζοντας συγκεκριμένα τα οφέλη από την Νέα Επενδυτική Συμφωνία, διαπιστώνεται πως η εταιρεία αποδεικνύοντας στην πράξη την εφαρμογή του Responsible Mining προχωρά σε παρεμβάσεις:

  • μειώνοντας τo περιβαλλοντικό αποτύπωμα της δραστηριότητάς της ακόμα πιο αποφασιστικά με επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες, όπως η Ξηρή Απόθεση των μεταλλευτικών καταλοίπων, μια επαναστατική μέθοδος για την ασφαλή και βιώσιμη απόθεση που εφαρμόζεται ήδη στον πρότυπο Χώρο Ξηρής Απόθεσης στον Κοκκινόλακκα, και που θα εφαρμοστεί και στις Σκουριές, σε συνέχεια της πρόσφατης σχετικής αδειοδότησης από το Υπουργείο Ενέργειας για την τροποποίηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τα Μεταλλεία Κασσάνδρας. Η καθοριστική αυτή εξέλιξη σημαίνει ότι η περιβαλλοντική επίδραση του νέου χώρου απόθεσης που θα κατασκευαστεί στις Σκουριές θα  μειωθεί κατά 50%, σε ένα έργο που ήδη από τον σχεδιασμό του έχει ενσωματώσει πλήρως τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης.
  • Επενδύοντας συνολικά πάνω από 130 εκατ. € για την ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Αποβλήτων & Υδάτων.
  • Θέτοντας στο προσκήνιο ειδικές προβλέψεις για την διαχείριση του αέρα, του θορύβου και της σκόνης, καθώς και πρόνοια για την προστασία των υδάτινων πόρων, την ασφαλή διαχείρισή τους και την ενίσχυση της αντιπλημμυρικής οχύρωσης των μεταλλείων μας.
  • Προβλέποντας 100% επαναπλήρωση του επιφανειακού και του υπόγειου ορύγματος μετά το τέλος της εκμετάλλευσης.
  • Εφαρμόζοντας τη νέα βέλτιστη διαθέσιμη τεχνολογία που ονομάζεται λιθογόμωση πάστας, η οποία συνεπάγεται την επαναχρησιμοποίηση του συνόλου των μεταλλευτικών καταλοίπων για την επαναπλήρωση των στοών, στην λογική της Κυκλικής Οικονομίας.
monitoring_sea_testing.jpg
nursery_37.jpg

Παράλληλα σε αυτό το πλαίσιο η Ελληνικός Χρυσός διαμόρφωσε το σύστημα δομών και διαδικασιών της, με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της σύγχρονης κοινωνίας που επηρεάζουν τη λειτουργία της , με γνώμονα τις αρχές της διαφάνειας και της υπευθυνότητας.

Το σύστημα αυτό, το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Βιωσιμότητας ("SIMS"), αποτελεί ένα νέο ολιστικό πλαίσιο διαχείρισης της Βιωσιμότητας, ένα πρωτοποριακό σύστημα προτύπων που ελάχιστες μεταλλευτικές εταιρείες εφαρμόζουν σήμερα.

Το SIMS θέτει τη Βιωσιμότητα, την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, την περιβαλλοντική διαχείριση, τις κοινωνικές επιδόσεις και τα συστήματα προστασίας σε ένα πλήρες, συνεκτικό πλαίσιο με ένα κοινό σύνολο πολιτικών, διαδικασιών και προτύπων για κάθε τμήμα και λειτουργία της εταιρείας, που όμοιό του δεν υφίσταται αυτή την στιγμή στην ελληνική βιομηχανία.

Διαμορφώνεται έτσι ένας ισχυρός μηχανισμός για την εφαρμογή των αρχών της υπεύθυνης μεταλλευτικής δραστηριότητας στη λειτουργία της εταιρείας, που δεσμεύεται για την υπεύθυνη ανάπτυξη των επενδύσεών της, όπως αποτυπώνεται στην πράξη τόσο στις στρατηγικές της επιλογές όσο και στον τρόπο λειτουργίας της, σε σχέση με τους ανθρώπους της, την τοπική κοινωνία της ΒΑ Χαλκιδικής και το περιβάλλον που τη φιλοξενεί.

Η υπεύθυνη αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου από την Ελληνικός Χρυσός, δίνει έτσι τη δυνατότητα ενίσχυσης της τοπικής κοινωνίας με χιλιάδες άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας, με λειτουργική και οικονομική αποδοτικότητα, ενώ συγχρόνως εφαρμόζεται ένα από τα πιο ολοκληρωμένα προγράμματα περιβαλλοντικής παρακολούθησης στην Ευρώπη.

Το πρόγραμμα αυτό παρακολουθεί και καταγράφει μεταξύ άλλων την ποιότητα του αέρα, του εδάφους και των υδάτων, το ακουστικό περιβάλλον και τον θόρυβο, την σεισμικότητα και το οικοσύστημα, σε περισσότερα από 400 σημεία ελέγχου, αναρτώντας τα αποτελέσματα σε ειδική πλατφόρμα στο διαδίκτυο προσβάσιμη από όλους.

Δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο ένα από τα ιστορικώς μεγαλύτερα έργα περιβαλλοντικής αποκατάστασης στην Ελλάδα που υλοποιεί τα τελευταία χρόνια η Ελληνικός Χρυσός στην περιοχή της Ολυμπιάδας.

Στην συγκεκριμένη περιοχή πίσω στην δεκαετία του 60΄ - 70΄ εναποτίθεντο τα μεταλλευτικά κατάλοιπα από τους προηγούμενους ιδιοκτήτες των μεταλλείων. Πλέον όμως με τις παρεμβάσεις της Ελληνικός Χρυσός και με μία επένδυση που ξεπερνά τα 100 εκατ. €, η περιοχή έχει καθαριστεί από αυτές τις εναποθέσεις των παλαιών ιδιοκτητών, με απομάκρυνση 3 εκατ. τόνων μεταλλευτικών καταλοίπων. Επιτυγχάνεται έτσι η πλήρης εξυγίανση μίας έκτασης 300.000 τ.μ, μέρος της οποίας πλέον καταλαμβάνεται από ένα φυτώριο 150.000 τ.μ. όπου η εταιρεία καλλιεργεί περισσότερα από 400 είδη τοπικών φυτών που χρησιμοποιούνται στα έργα αποκατάστασης. Το μεγάλο αυτό έργο συνεχίζεται με παράλληλες αποκαταστάσεις μετά το πέρας των εκάστοτε μεταλλευτικών εργασιών, με απώτερο σκοπό να παραδοθεί το φυσικό τοπίο άρτιο στην τοπική κοινωνία για κάθε χρήση, όταν θα ολοκληρωθεί η μεταλλευτική περίοδος.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κύπρο επιλέγει το παγκόσμιο πορνό - Εταιρείες «κολοσσοί» με έδρα στο νησί
Διεθνείς κολοσσοί παραγωγής και διανομής διαδικτυακού πορνό, όπως η Pornhub και η xHamster, έχουν έδρα τη Λευκωσία και τη Λεμεσό
Κύπρο επιλέγει το παγκόσμιο πορνό - Εταιρείες «κολοσσοί» με έδρα στο νησί