Skip to main content
Menu Αναζήτηση
espa-banner

Καπνοπώλης: Οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την επόμενη ημέρα

Άρθρο του προέδρου του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Αναστάσιου Καπνοπώλη

Η πανδημία που βιώνουμε για πλέον του ενός χρόνου δεν έχει αφήσει ανεπηρέαστο κανένα κλάδο της οικονομίας, πλήττοντας σφοδρότερα τις επιχειρήσεις που υποχρεώθηκαν να κλείσουν ή να περιορίσουν δραστικά τη λειτουργία τους.

Τα μέτρα που έχει λάβει η πολιτεία όλο αυτό το διάστημα, έχουν βοηθήσει να διατηρηθούν, στις περισσότερες περιπτώσεις, ως τώρα σε διαχειρίσιμα επίπεδα οι επιπτώσεις της κρίσης στην επιχειρηματικότητα και την απασχόληση.

Ωστόσο, αν η αβεβαιότητα που επικρατεί συνεχίσει να υφίσταται και τους επόμενους μήνες, αρκετές επιχειρήσεις θα οδηγηθούν στο δίλημμα να εξέλθουν, ή όχι από τον επαγγελματικό στίβο. Δεδομένου πως οι υποχρεώσεις συνεχώς αυξάνονται δεν αποκλείεται ο αριθμός των βιοτεχνιών που θα κατεβάσουν ρολά να αυξηθεί σημαντικά.

Έχοντας  μπροστά μας και ένα νέο κύμα της πανδημίας, που δεν γνωρίζουμε ποιο θα είναι, τελικά, το αποτύπωμα του για τη δημόσια υγεία, η επιχειρηματικότητα δεν μπορεί να μείνει μόνη και αβοήθητη.

Η εφαρμογή μεταβατικών μέτρων στήριξης της αγοράς, η αναβάθμιση του χρηματοδοτικού περιβάλλοντος και η προώθηση των μεταρρυθμίσεων, είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την επόμενη ημέρα.

Πάγια θέση μας είναι ότι θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις για τη διαγραφή μέρους των χρεών που δημιουργήθηκαν εν μέσω της πανδημίας, ή που συσσωρεύτηκαν κατά την διάρκεια της πανδημίας ως απόρροια των χρεών που είχαν προκύψει εξαιτίας της δεκαετούς κρίσης. Οι αποφάσεις αυτές, θα ισοδυναμούν ουσιαστικά με την ανάληψη μέρους του ιδιωτικού χρέους από το δημόσιο τομέα. Κι αυτό σημαίνει ότι θα απαιτηθούν ανάλογες αποφάσεις και σε επίπεδο ΕΕ. Αποφάσεις για την ελάφρυνση του δημοσίου χρέους των χωρών – μελών, ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις ανάγκες.

Μόνιμο πρόβλημα είναι, επίσης, η συνεχιζόμενη δυσκολία των επιχειρήσεων να χρηματοδοτήσουν τις ανάγκες τους με φθηνό, έστω ανταγωνιστικό, κόστος. Σήμερα ένα ελάχιστο ποσοστό των ελληνικών επιχειρήσεων έχει πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό. Οι υπόλοιπες και κυρίως οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις παραμένουν εδώ και χρόνια αποκλεισμένες από το τραπεζικό σύστημα.

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι χωρίς συνθήκες επαρκούς χρηματοδότησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, δεν μπορούν να υπάρξουν νέες επενδύσεις και θέσεις εργασίας, δεν μπορεί να υπάρξει ανάκαμψη.

Πρόταση μας είναι η δημιουργία, ενός ειδικού λογαριασμού (Ταμείο) που θα καλύπτει απευθείας τις επιταγές των εκδοτών - ή έστω το μεγαλύτερο μέρος των ποσών- καθώς οι λήπτες μέχρι σήμερα αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα λόγω των σημαντικών καθυστερήσεων ώστε να καλυφθούν τα ποσά που πρόκειται να λάβουν.

Επιπρόσθετα πρέπει να δημιουργηθούν χρηματοδοτικά εργαλεία, με κριτήρια που λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας αλλά και την τρέχουσα κατάσταση στην αγορά.

Η κυβέρνηση θα πρέπει να δημιουργήσει ένα ανταγωνιστικό και σταθερό φορολογικό περιβάλλον, με χαμηλότερους συντελεστές για τις επιχειρήσεις, προκειμένου να στηριχτούν οι επενδύσεις και η απασχόληση.

Μεταξύ άλλων, οι βασικότερες προτάσεις είναι οι εξής:

• νέες κλίμακες ΕΝΦΙΑ για μείωση 8% κατά μέσο όρο το 2022 και σταδιακή  κατάργηση.

• πλήρη κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης,

• μείωση κατά 50% αρχικά και κατάργηση εν συνεχεία του τέλους επιτηδεύματος,

• μείωση του συντελεστή φορολογίας των επιχειρήσεων στο 20% από το 24%,

• μείωση του συντελεστή των εταιρειών που συγχωνεύονται από 22% σε 11%,

• καθιέρωση δύο βασικών συντελεστών ΦΠΑ 11% και 22%, από 13% και 24%, με διατήρηση του υπερμειωμένου συντελεστή στο 6%.

-Χαμηλότερες ασφαλιστικές εισφορές για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης και συγκεκριμένα, σταδιακή μείωση από το 20% στο 10%, ώστε να επιτευχθεί η μείωση του μη μισθολογικού κόστους που αποτελεί και το μεγάλο αγκάθι για τις επιχειρήσεις.

Βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί στην αναθεώρηση του αναπτυξιακού μείγματος της ελληνικής οικονομίας, με:

-έμφαση στις μικρές και πολύ μικρές μεταποιητικές επιχειρήσεις αλλά και στη διασύνδεση του αγροτικού προϊόντος με το δευτερογενή και τριτογενή τομέα

- στρατηγική ανάδειξη νέων δυναμικών και εξωστρεφών κλάδων

-στενότερη διασύνδεση της παραγωγής με την εκπαίδευση, την τεχνολογία και την καινοτομία, προκειμένου να αυξηθεί η διαφοροποίηση και η προστιθέμενη αξία των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών.

-ενίσχυση της εκπαίδευσης σε κλάδους που υπάρχει ζήτηση και έχουμε έλλειψη προσωπικού.

-δημιουργία κινήτρων ώστε οι εξειδικευμένοι τεχνίτες να μην μετακινούνται σε άλλες εργασίες. Η έλλειψη εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού αποτελεί ένα από τα πλέον σημαντικά προβλήματα για τις επιχειρήσεις.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ