Skip to main content
Menu Αναζήτηση
espa-banner

Έρχονται επενδύσεις στον τομέα αλιείας σε Κύμινα, Νέα Μάλγαρα και Χαλάστρα

Πρόσκληση ΑΝΕΘ για επιδότηση μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας στην περιοχή του Δήμου Δέλτα

Της Λεμονιάς Βασβάνη

Από την έντυπη έκδοση "Τύπος Θεσσαλονίκης"

Νέες ιδιωτικές επενδύσεις, με επιδότηση στο 50% του συνολικού κόστους, έρχονται στο δήμο Δέλτα στο κομμάτι του αλιευτικού τουρισμού, στις υδατοκαλλιέργειες, στη μεταποίηση των αλιευτικών προϊόντων, αλλά και στην εστίαση, τον εναλλακτικό τουρισμό, τις βιοτεχνικές μονάδες και το λιανεμπόριο.

Αφορούν στις περιοχές Κυμίνων, Νέων Μαλγάρων και Χαλάστρας.

Μέχρι και τις 28/3/2022 θα γίνονται δεκτές οι καταθέσεις προτάσεων μετά από την δεύτερη πρόσκληση για την ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων στον τομέα της αλιείας, που εξέδωσε η Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης (ΑΝΕΘ ΑΕ), συνολικής δημόσιας δαπάνης 700.000 ευρώ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιεία και Θάλασσα 2014 – 2020».

Ο Πρόεδρος της ΑΝΕΘ ΑΕ, Θωμάς Βράνος, δήλωσε στο «ΤyposThes»: «η ΑΝΕΘ ΑΕ υλοποιεί το συγκεκριμένο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/ LEADER στην Δυτική Ύπαιθρο του νομού Θεσσαλονίκης, ενισχύοντας την τοπική επιχειρηματικότητα, προσελκύοντας επενδύσεις και συνεισφέροντας αποφασιστικά στην ανάπτυξη κυρίως του πρωτογενούς τομέα, ο οποίος είναι βασικός πυλώνας της τοπικής, περιφερειακής και εθνικής οικονομίας. Με την πρόσκληση αυτή καλύπτουμε το μισό κόστος ιδιωτικών επενδύσεων στον τομέα της αλιείας, επιδοτώντας τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα εταιριών και φυσικών προσώπων, φροντίζοντας παράλληλα για την αειφόρο και διατηρήσιμη ανάπτυξη της συγκεκριμένης αλιευτικής περιοχής της Θεσσαλονίκης. Ειδική μέριμνα έχει ληφθεί για τις ενώσεις παραγωγών, οι επενδύσεις των οποίων επιδοτούνται σε ποσοστό 75%».

«Ανάπτυξη και περιβάλλον μπορούν να συμβαδίσουν»

Ο ίδιος συμπλήρωσε: «Ανάπτυξη και περιβάλλον μπορούν να συμβαδίσουν και το μήνυμά μας είναι ότι μπορούμε με την ορθή αξιοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων και να στηρίξουμε τις αλιευτικές κοινότητες και να προστατεύσουμε τον φυσικό πλούτο της περιοχής μας, που στην περίπτωση αυτή αφορά στο θαλάσσιο περιβάλλον και την παράκτια ζώνη. Καλούμε τους συμπολίτες μας να αξιοποιήσουν την νέα αυτή πρόσκληση, να ιδρύσουν νέες ή να εκσυγχρονίσουν υφιστάμενες επιχειρήσεις, υλοποιώντας έργα που θα δώσουν ώθηση στον αλιευτικό τουρισμό, στις υδατοκαλλιέργειες, στη μεταποίηση των αλιευτικών προϊόντων, αλλά και στην εστίαση, τον εναλλακτικό τουρισμό, τις βιοτεχνικές μονάδες και το λιανεμπόριο».

 

Σε ποιους αφορά η Πρόσκληση

Η Πρόσκληση αφορά σε:

1.Αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, (με επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ), συμπεριλαμβανομένων αυτών της αλιείας εσωτερικών υδάτων, για επενδύσεις που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση δραστηριοτήτων και στη συμπλήρωση του εισοδήματός τους (μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις).

2.Μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα) για ίδρυση ή εκσυγχρονισμό πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων.

Η Πρόσκληση αφορά σε τμήμα του Δήμου Δέλτα, όπου υλοποιείται το τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER και οι επιχειρήσεις που θα χρηματοδοτηθούν πρέπει να βρίσκονται εντός της επιλέξιμης περιοχής παρέμβασης, η οποία περιλαμβάνει τις περιοχές Κυμίνων, Νέων Μαλγάρων και Χαλάστρας (εντός του ορίου των 10 χλμ. από την ακτή). Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη είναι 700.000 ευρώ, με δυνατότητα υπερδέσμευσης 120%.

Η δημόσια δαπάνη (επιχορήγηση) καλύπτει το 50% του συνολικού προϋπολογισμού κάθε επιλέξιμης επένδυσης. Ωστόσο, πράξεις που υλοποιούνται από οργανώσεις παραγωγών, ενώσεις οργανώσεων παραγωγών ή διακλαδικών οργανώσεων, μπορούν να λάβουν αύξηση κατά 25 ποσοστιαίες μονάδες (δηλαδή ποσοστό δημόσιας δαπάνης 75%).

Η επιδότηση αφορά σε τέσσερις τομείς – δράσεις:

-Συμπληρωματικές δραστηριότητες αλιέων με έμφαση στον αλιευτικό τουρισμό: Ελάχιστο όριο προϋπολογισμού 2.000 ευρώ και μέγιστο όριο 150.000 ευρώ.

-Εκσυγχρονισμός – μετεγκατάσταση παραγωγικών επενδύσεων στην υδατοκαλλιέργεια: Ελάχιστο όριο προϋπολογισμού 20.000 ευρώ και μέγιστο όριο 600.000 ευρώ.

-Ίδρυση – Εκσυγχρονισμός – Επέκταση επιχειρήσεων μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας: Ελάχιστο όριο προϋπολογισμού 20.000 ευρώ και μέγιστο όριο 600.000 ευρώ.

-Ενίσχυση επιχειρήσεων (ίδρυση και εκσυγχρονισμός) που συνδέονται με τον δευτερογενή και τριτογενή τομέα (Χώροι εστίασης, Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για τον εναλλακτικό τουρισμό, Βιοτεχνικές μονάδες, Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και λιανικού εμπορίου): Ελάχιστο όριο προϋπολογισμού 20.000 ευρώ και μέγιστο όριο 400.000 ευρώ.

Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr) και προϋποθέτει να έχει προηγηθεί διαδικασία απόκτησης προσωπικών κωδικών πρόσβασης από τον/την δυνητικό δικαιούχο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τσιπ δίνει στα κινητά τηλέφωνα «σούπερ» όραση - Θα «βλέπουν» πίσω από τοίχο
Τα κινητά τηλέφωνα που θα διαθέτουν αυτό το τσιπ θα μπορούν να βλέπουν τι υπάρχει μέσα σε πακέτα ή πίσω από τοίχους
Τσιπ δίνει στα κινητά τηλέφωνα «σούπερ» όραση - Θα «βλέπουν» πίσω από τοίχο