Skip to main content
Menu Αναζήτηση
espa-banner

Θεσσαλονίκη: Στόχος ένας υπερτοπικός πόλος έλξης για τα «Κεραμεία Αλλατίνη»

Σε δημόσια διαβούλευση η στρατηγική μελέτη για το εμβληματικό αυτό ακίνητο

Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ) στην Περιοχή «Κεραμείων Αλλατίνη» του Δήμου Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ετέθη σε δημόσια διαβούλευση, ώστε να αξιοποιηθεί το εμβληματικό αυτό ακίνητο στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Όπως αναφέρεται: «Η Διεύθυνση Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών του Υπουργείου Περιβάλλοντος (Τμήμα Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Θεσσαλονίκης, Ταχ. Δ/νση: Βασ. Όλγας 160 -162 & 25ης Μαρτίου, 54646, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2313 305100) ως υπηρεσία αρμόδια για τη μέριμνα έγκρισης του Ειδικού Πολεοδομικού στην Περιοχή «Κεραμείων Αλλατίνη» του Δήμου Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ.4.2 της με αρ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/28-8-2006 ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:

α. Προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ως άνω Σχεδίου προς τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ταχ. δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11, 11473, Αθήνα, [email protected]), μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής.

β. Ανακοινώνει ότι ο πλήρης φάκελος με τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία του φακέλου της ΣΜΠΕ βρίσκεται στο Τμήμα Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Θεσσαλονίκης της Δ/νσης Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθώς και στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό.».

Ειδικότερα όπως αναφέρεται στη δημόσια διαβούλευση:

Η Νοτιοανατολική Πύλη αποτελεί μια περιοχή με ιδιαίτερη βαρύτητα για το Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης (ΠΣΘ), γεγονός που αποδεικνύεται και από τη διενέργεια διεθνούς διαγωνισμού μελετών από τον Δήμο Θεσσαλονίκης (2006), ενώ ο υπερτοπικός χαρακτήρας της περιοχής αναγνωρίζεται τόσο από το εγκεκριμένο ΓΠΣ του 1993 όσο και στη μελέτη αναθεώρησης αυτού (σήμερα στο Β2 Στάδιο), όπου χαρακτηρίζεται ως «περιοχή ειδικής ρύθμισης/μελέτης», με σκοπό τη δημιουργία ενός υπερτοπικού – μητροπολιτικού πόλου αναπτυξιακών δραστηριοτήτων. Ωστόσο, παρά τη στρατηγική της θέση, η περιοχή αυτή έως σήμερα παραμένει ένα κενό εντός του αστικού ιστού της νοτιοανατολικής περιοχής του ΠΣΘ.

Στόχος του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου είναι η χωρική ανάπτυξη και οργάνωση της περιοχής των «Κεραμείων Αλλατίνη» στο πλαίσιο του μητροπολιτικού και υπερτοπικού χαρακτήρα του, ως μέρος της «Νοτιοανατολικής Πύλης» της Θεσσαλονίκης συμπληρώνοντας το αστικό κενό στην νοτιοανατολική περιοχή του αστικού ιστού του ΠΣΘ. Έτσι, θα λειτουργεί ολοκληρωμένα και ισόρροπα όσον αφορά στις προτεινόμενες χρήσεις εντός των ορίων της περιοχής επέμβασης και τις σχέσεις με την ευρύτερη περιοχή της οποίας θεωρείται τμήμα, αποτελώντας ένα ενιαίο και καλά οργανωμένο σύνολο. Αυτό, συμπληρούμενο με τα πλέον σύγχρονα δίκτυα τεχνικών υποδομών, θα εξασφαλίσει τους απαραίτητους όρους και συνθήκες περιβαλλοντικής ένταξης, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα μια νέα πολεοδομική και αρχιτεκτονική ταυτότητα της περιοχής.

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις, ενέργειες και παρεμβάσεις αποσκοπούν ειδικότερα:

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ ΑΛΛΑΤΙΝΗ" ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  • Στην ανάδειξη των υπερτοπικών χαρακτηριστικών της περιοχής λόγω της θέσης και μεγέθους του αντίστοιχου ακινήτου που την προσδιορίζει και της προτεινόμενης αξιοποίησής του όπως συμπληρώνεται μέσα και από διαδικασίες αποκατάστασης και επανάχρησης του σημαντικού μεγέθους διατηρητέων κτηρίων εντός αυτού.
  • Στη δημιουργία υπερτοπικού πόλου μητροπολιτικού χαρακτήρα αστικών κεντρικών λειτουργιών, στον οποίο θα περιλαμβάνονται κυρίως χρήσεις κατοικίας, εμπορίου, προσωπικών υπηρεσιών.
  • Στη δημιουργία υπερτοπικού πόλου μητροπολιτικού χαρακτήρα πολιτισμού.
  • Στη δημιουργία νέου σημαντικού μεγέθους κοινόχρηστου χώρου, ο οποίος θα λειτουργεί σε συνέχεια των υφιστάμενων κοινόχρηστων χώρων της περιοχής Νέας Ελβετίας δημιουργώντας έτσι τις προϋποθέσεις δημιουργίας ενός μητροπολιτικού πάρκου πόλης.

Συνολικά, η προσδοκώμενη ρύθμιση του χωρικού προορισμού με τον καθορισμό χρήσεων γης και όρων δόμησης εντάσσεται, πέραν της υλοποίησης μιας επιχειρηματικής επιλογής, σε επιδιώξεις περί ανάδειξης – αναβάθμισης της νοτιοανατολικής εισόδου της πόλης με τη δημιουργία ενός τοπόσημου, δημιουργίας ενός μητροπολιτικού πόλου λειτουργιών και ανάδειξης – ενσωμάτωσης στις λειτουργίες της πόλης, του μνημείου βιομηχανικής κληρονομιάς των παλαιών κεραμείων. Το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης επέμβασης θα είναι η ανάδειξη ενός υπερτοπικού πόλου πολιτιστικής ανάπτυξης και επιχειρηματικής δραστηριότητας, ανοιχτό στην πόλη της Θεσσαλονίκης και τους πολίτες της, ο οποίος θα συνδυάζει το σεβασμό και την προώθηση της ιστορικότητας της περιοχής και της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς στα πλαίσια της σύγχρονης, βιώσιμης ανάπτυξης και πολεοδομικής ωρίμανσης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τι αλλάζει στον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης των ελευθέρων επαγγελματιών
Προσδιορίζονται χρονικά για μετά το Σεπτέμβριο και αφού έχουν αξιολογηθεί τα ευρήματα από τις φετινές φορολογικές δηλώσεις
Τι αλλάζει στον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης των ελευθέρων επαγγελματιών