Skip to main content
Menu Αναζήτηση
espa-banner

ΣΕΒ: Περισσότερες από 400.000 υποθέσεις εκκρεμούν στα διοικητικά δικαστήρια

Σημαντικά προβλήματα στη λειτουργία της Δικαιοσύνης καταγράφει έκθεση του Παρατηρητηρίου για το Επιχειρηματικό Περιβάλλον του ΣΕΒ που δόθηκε σήμερα Πέμπτη στη δημοσιότητα

Σημαντικά προβλήματα στη λειτουργία της Δικαιοσύνης καταγράφει έκθεση του Παρατηρητηρίου για το Επιχειρηματικό Περιβάλλον του ΣΕΒ που δόθηκε σήμερα Πέμπτη στη δημοσιότητα και στην οποία περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων προτάσεις για την επιτάχυνση της απονομής Δικαιοσύνης και της επίλυσης διαφορών.

Στην μελέτη του Συνδέσμου Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων προτείνεται η εφαρμογή μιας κατάλληλης στρατηγικής, καθώς και η δημιουργία ενός αποτελεσματικού μηχανισμού μεταρρύθμισης για την υλοποίηση 90 μέτρων, θεσμικού και επιχειρησιακού χαρακτήρα, προς την κατεύθυνση της επιτάχυνσης της απονομής της δικαιοσύνης, με βασικούς άξονες την βελτίωση της ταχύτητας επίλυσης διαφορών από το δικαστικό σύστημα, την ενίσχυση των δυνατοτήτων προδικαστικής και εναλλακτικής επίλυσης διαφορών και τη μείωση της δημιουργίας διαφορών, κατά την επαφή του διοικούμενου με τη Διοίκηση.

Παρουσιάζοντας σήμερα τη μελέτη ο Πρόεδρος του ΣΕΒ Θεόδωρος Φέσσας τόνισε πως τώρα που η χώρα βρίσκεται στο μεταίχμιο της εξόδου από την επώδυνη ύφεση, η ανάγκη για την ουσιαστική μεταρρύθμιση του κράτους και ευρύτερα της δημόσιας διακυβέρνησης είναι προϋπόθεση βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης.

Όπως υπογράμμισε για τις επιχειρήσεις, η ταχύτητα επίλυσης των διοικητικών διαφορών και διεκπεραίωσης όλων των δικαστικών διαδικασιών που τις αφορούν (φορολογία, συμβάσεις, διαδικασίες αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, πτώχευσης, εξυγίανσης) αποτελεί παράγοντα επιβίωσης καθώς οι υπέρμετρες καθυστερήσεις τις επιβαρύνουν με δυσανάλογο διοικητικό κόστος και κόστος κεφαλαίου, καθυστερούν ή ματαιώνουν επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και αποθαρρύνουν την προσέλκυση κεφαλαίων και επενδύσεων από το εξωτερικό.

«Η εμπέδωση του αισθήματος δικαίου μόνο οφέλη θα έχει για την κοινωνία και την οικονομία μας», είπε ο κ. Φέσσας, προσθέτοντας πως ο ΣΕΒ θα στηρίξει κάθε πρωτοβουλία που κινείται προς αυτήν την κατεύθυνση, με συναίσθηση της ευθύνης και του ρόλου του στη νέα εποχή που ξημερώνει για την Ελλάδα.

Σύμφωνα με την μελέτη του ΣΕΒ

- Σήμερα στα ελληνικά δικαστήρια υπάρχουν 3,5 εκκρεμείς, σε πρώτο βαθμό, διοικητικές υποθέσεις ανά 100 κατοίκους έναντι κάτω των 0,5 διοικητικών υποθέσεων ανά 100 κατοίκους στην πλειονότητα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

- Εκκρεμούν, περισσότερες από 400.000 υποθέσεις, από τις οποίες περισσότερες από τις μισές δεν έχουν καν προσδιορισθεί : Από αυτές 24.118 υποθέσεις στο Συμβούλιο της Επικρατείας, 332.855 υποθέσεις σε Διοικητικά Πρωτοδικεία, εκ των οποίων 228.010 υποθέσεις δεν είχαν καν προσδιοριστεί και 51.620 υποθέσεις σε Διοικητικά Εφετεία, εκ των οποίων 26.277 δεν είχαν καν προσδιοριστεί.

- Η μεγαλύτερη μέση χρονική καθυστέρηση εμφανίζεται στις υποθέσεις ΦΠΑ και ανέρχεται σε 9,3 έτη. Συνολικά για όλες τις κατηγορίες φορολογικών υποθέσεων ο μέσος χρόνος καθυστέρησης υπολογίζεται σε 5,3 χρόνια. Η επιβάρυνση των επιχειρήσεων κυμαίνεται από 7% έως 52% επί της συνολικής αμφισβητούμενης διαφοράς.

- Στην περίπτωση επίλυσης διαφορών στο πλαίσιο ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων η μέση καθυστέρηση στην ανάθεση των συμβάσεων ανέρχεται σε περίπου 8,5 μήνες για τους διαγωνισμούς, του δείγματος, με αντικείμενο συμβουλευτικές υπηρεσίες και 3,5 μήνες για δημόσιους διαγωνισμούς στον κατασκευαστικό κλάδο. Το μέσο κόστος ευκαιρίας που εκτιμήθηκε από την καθυστέρηση στην ανάθεση 73 διαγωνισμών (δείγμα) ανέρχεται σε περίπου 8,5 εκατ. ευρώ.

- Η μέση καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της εκτέλεσης αναθέσεων του κατασκευαστικού κλάδου από την στιγμή της πρώτης ένστασης μέχρι την ημερομηνία εκδίκασης της προσφυγής είναι περίπου 3 έτη. Το αντίστοιχο κόστος ευκαιρίας ανέρχεται σε 660 εκατ. ευρώ.

- Η εξοικονόμηση παραγωγικού κεφαλαίου από την συντόμευση της διαδικασίας πτώχευσης κατά 2 έτη θα μπορούσε να ανέλθει σε 2 εκατ. ευρώ, για σύνολο 430 επιχειρήσεων -οι οποίες χαρακτηρίζονται από τον ΣΕΒ ως “zombies”- ενώ στην περίπτωση μείωσης και του χρόνου εξυγίανσης, το όφελος θα ανερχόταν σε περίπου 3 εκατ. ευρώ.

Προτάσεις μεταρρύθμισης του συστήματος

Από την έκθεση του Παρατηρητηρίου για το Επιχειρηματικό Περιβάλλον του ΣΕΒ προκύπτει πως η ουσιαστική μεταρρύθμιση του συστήματος λειτουργίας της διοικητικής δικαιοσύνης απαιτεί ένα ευρύτατο πεδίο παρεμβάσεων (η μελέτη καταθέτει 90 προτάσεις), θεσμικών και επιχειρησιακών. Ως παρεμβάσεις κομβικής σημασίας η μελέτη θεωρεί:

- Την αποφασιστική ενδυνάμωση, ποιοτική και ποσοτική, του ανθρώπινου δυναμικού και της ικανότητας αποτελεσματικότερης και αποδοτικότερης λειτουργίας του συστήματος της διοικητικής δικαιοσύνης : εισαγωγή του ρόλου του διοικητικού διευθυντή, επιμόρφωση και εξειδίκευση δικαστών, χρήση εμπειρογνωμόνων, ευρεία εφαρμογή του θεσμού των δικαστικών βοηθών (με νομική παιδεία), δραστική ενίσχυση του διοικητικού προσωπικού, αποτελεσματική χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

- Τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής και πλήρη ενεργοποίηση (με την διάθεση της απαιτούμενης στελέχωσης όπου χρειάζεται) των μεθόδων εξωδικαστικής επίλυσης των διοικητικών διαφορών (διαιτησία, διαμεσολάβηση, δικαστική μεσολάβηση, επιτροπές επίλυσης διοικητικών αμφισβητήσεων).

- Την διεκπεραίωση των εκκρεμουσών υποθέσεων, παράλληλα με την τρέχουσα ροή, με ειδικές διαδικασίες «express», όταν αυτό είναι θεσμικά δυνατόν.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ