Skip to main content
Menu Αναζήτηση
espa-banner

Ερώτηση από ΣΥΡΙΖΑ για ασφαλισμένους εκτός συνταξιοδότησης λόγω χρεών

Ερώτηση στη Βουλή για ασφαλισμένους που δεν παίρνουν σύνταξη λόγω χρεών στα ταμεία

«Εγκλωβισμένοι παραμένουν  δεκάδες χιλιάδες ασφαλισμένοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, αλλά δεν μπορούν να λάβουν σύνταξη λόγω των αυξημένων χρεών τους προς τα ασφαλιστικά ταμεία», τoνίζουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, ενώ απήυθηναν ερώτησή προς τον υπουργό Εργασίας Κωστή Χατζηδάκη στη βουλή. 

«Πρόβλημα ανακύπτει και με τους ασφαλισμένους σε δύο ασφαλιστικά ταμεία, που αν και έχουν οφειλές μόνο στο ένα ταμείο, αδυνατούν σήμερα να συνταξιοδοτηθούν από το ταμείο στο οποίο είναι ασφαλιστικά ενήμεροι παρόλο ότι πληρούν τις υπόλοιπες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης (ηλικιακά όρια, ασφαλιστικές εισφορές).  Η αδυναμία καταβολής σύνταξης οδηγεί τους ασφαλισμένους αυτούς στην απελπισία καθώς κινδυνεύει η ίδια η επιβίωσή τους», ανέφεραν οι βουλευτές. 

Η οποιαδήποτε καταβολή εφάπαξ ποσού, υποστήριξε,  αποτελεί σοβαρή και αντικειμενική δυσκολία για ανθρώπους, οι οποίοι έχοντας διακόψει την επαγγελματική τους δραστηριότητα, δεν έχουν άλλους εισοδηματικούς πόρους. «Δυστυχώς σε σχετικές ερωτήσεις που κατατέθηκαν την περασμένη χρονιά από βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν δόθηκαν ουσιαστικές απαντήσεις εκ μέρους των αρμόδιων υπουργών», επεσήμαναν.  

«Σε ερώτηση που καταθέσαμε με πρωτοβουλία μου, 36 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ερωτάται εκ νέου ο  αρμόδιος υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ποιες νομοθετικές πρωτοβουλίες προτίθεται να αναλάβει ώστε:

Α) Να υπάρξει διεύρυνση των ορίων οφειλών για απονομή σύνταξης, ώστε να καθίσταται δυνατός ο διακανονισμός για μεγαλύτερο αριθμό οφειλετών.

Β) Να υπάρξει δυνατότητα ευνοϊκότερης ρύθμισης, ώστε να χορηγηθεί σύνταξη από το ταμείο στον οποίο είναι ασφαλιστικά ενήμεροι οι οφειλέτες εκείνοι, που όντας ασφαλισμένοι σε δύο ασφαλιστικά ταμεία έχουν οφειλές μόνο στο ένα και εφόσον πληρούν τις υπόλοιπες προϋποθέσεις ασφάλισης των οικείων διατάξεων», υπογράμμισαν οι βουλευτές. 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης

Προς τον Υπουργό
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

Θέμα: «Αδυναμία καταβολής συντάξεων εξαιτίας οφειλών σε ασφαλιστικούς  φορείς»

Ένα από τα σοβαρά προβλήματα κατάλοιπο της οικονομικής κρίσης των προηγούμενων ετών είναι και η αδυναμία χιλιάδων ασφαλισμένων να συνταξιοδοτηθούν εξαιτίας οφειλών τους προς τα ασφαλιστικά ταμεία.

Ήδη η προηγούμενη κυβέρνηση στην προσπάθειά της να βρει λύσει είχε προχωρήσει σε σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις, όπως η  ρύθμιση των 100 δόσεων με το ν. 4321/2015, η αύξηση των ποσών που μπορούσαν να συμψηφιστούν με συντάξεις, σε 50.000 ευρώ αντί των 20.000 ευρώ για όσους ασφαλισμένους του πρώην ΟΑΕΕ που υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης έως την 30η Σεπτεμβρίου 2015, η εξωδικαστική ρύθμιση με το ν. 4469/2017, για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι είχαν δημιουργήσει οφειλές τόσο προς πιστωτές, όσο και προς το Δημόσιο. Εν συνεχεία, με το ν. 4469/2017, δόθηκε η δυνατότητα εξωδικαστικής ρύθμισης έως 120 δόσεις για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι είχαν δημιουργήσει οφειλές τόσο προς πιστωτές, όσο και προς το Δημόσιο. 

Στη συνέχεια τον Μάιο του 2019, ο νόμος 4611/2019, έδωσε τη δυνατότητα στους ασφαλισμένους οφειλέτες να διευθετήσουν επιτέλους τις οφειλές του παρελθόντος. Δυστυχώς όμως σήμερα οι ανωτέρω ρυθμίσεις ευνοϊκών δόσεων, δεν βρίσκονται πλέον σε ισχύ και έτσι ασφαλισμένοι με χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία δεν μπορούν να συνταξιοδοτηθούν ακόμα και αν έχουν εργαστεί πλέον των 30 ετών. 

Μάλιστα για το ζήτημα αυτό έχουν κατατεθεί σχετικές ερωτήσεις, όπως η με αριθμ. αριθ. 6345/8.5.20 κοινοβουλευτική ερώτηση, όπως και η με αριθμ. επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου Κρήτης Σ. Βαρδάκη, η οποία ωστόσο κατά τη συζήτησή της δεν απαντήθηκε ουσιωδώς από τον αρμόδιο Υπουργό.

Τέλος στην  με αρ. πρωτ.155/6-10-2020,  ερώτηση 55 βουλευτών της αντιπολίτευσης, ο τότε Υπουργός επέμεινε στην άποψη ότι για τον διακανονισμό θα πρέπει η οφειλή να είναι κάτω των συγκεκριμένων ορίων, όπως αναγράφεται στη σχετική απάντηση « ορίζεται ότι στην περίπτωση που η οφειλή που υπάγεται σε ρύθμιση, όπως αυτή προκύπτει μετά τον επανυπολογισμό της σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 έως 6 του ν. 4611/2019 πέσει κάτω από τα προβλεπόμενα όρια οφειλών για την απονομή σύνταξης, ο οφειλέτης δικαιούται απονομής σύνταξης, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις», δηλαδή η χορήγηση της σύνταξης είναι δυνατή μόνο εφόσον η οφειλή είναι κάτω των προβλεπόμενων ορίων οφειλών. Ωστόσο τα όρια αυτά είναι εξαιρετικά χαμηλά με αποτέλεσμα πλήθος ασφαλισμένων οφειλετών να μην μπορούν να διακανονίσουν τις οφειλές τους και έτσι να στερούνται της δικαιούμενης σύνταξης.

Ειδικότερα, με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 40 του ν. 4611/2019, με τη οποία αντικαταστάθηκε η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 61 του ν. 3863/2010, προβλέπεται ότι από την έναρξη ισχύος του (17.05.2019), τα ποσά οφειλής συμψηφίζονται ή παρακρατούνται από τα ποσά των συντάξεων σε ίσες μηνιαίες δόσεις, που δεν μπορεί να είναι περισσότερες από εξήντα (60), για όλες τις περιπτώσεις συνταξιοδότησης (γήρατος, αναπηρίας, θανάτου). Η πρώτη δόση παρακρατείται από τον πρώτο μήνα απονομής της σύνταξης. Η προαναφερθείσα διάταξη έχει εφαρμογή για αιτήματα συνταξιοδότησης που υποβάλλονται από 01.10.2019 και έπειτα, εφόσον δεν έχει υποβληθεί αίτημα υπαγωγής στη ρύθμιση οφειλών των άρθρων 1-18 του ν. 4611/2019 έως 30.09.2019, το οποίο είχε παραταθεί έως 07.10.2019. 

Ως προς τα χρηματικά όρια των οφειλών α) ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ μπορούν να λάβουν σύνταξη, συμψηφίζοντας ή παρακρατώντας τις οφειλές τους από τη σύνταξη, εφόσον οι οφειλόμενες εισφορές τους δεν ξεπερνούν το ύψος 30 μηνιαίων συντάξεων κατώτατων ορίων λόγω γήρατος του ασφαλιστικού Οργανισμού, και μέχρι του ανώτατου ποσού των 20.000 ευρώ μετά την προσαύξησή του με πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις. Συνεπώς, αν η οφειλή ξεπερνά το ποσό των 20.000 ευρώ, τότε οι ασφαλισμένοι οφείλουν να πληρώσουν εφάπαξ το επιπλέον των 20.000 ευρώ ποσό προκειμένου να συνταξιοδοτηθούν.

Για τους ασφαλισμένους του πρώην ΕΤΑΑ, αν η οφειλή ξεπερνά το ποσό των 15.000 ευρώ, τότε οι ασφαλισμένοι οφείλουν να πληρώσουν εφάπαξ το επιπλέον των 15.000 ευρώ ποσό προκειμένου να συνταξιοδοτηθούν. Ενώ τέλος για τους ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ που συμπληρώνουν το 67ο έτος της ηλικίας τους μέχρι την 31.12.2019, προβλέπεται ότι το όριο οφειλών για απονομή σύνταξης διαμορφώνεται, στο πλαίσιο ισχύος της ρύθμισης, στο ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ. 

Πρόβλημα ανακύπτει και με τους ασφαλισμένοι σε δύο ασφαλιστικά ταμεία, που αν και έχουν οφειλές μόνο στο ένα ταμείο αδυνατούν σήμερα να συνταξιοδοτηθούν από το ταμείο στο οποίο είναι ασφαλιστικά ενήμεροι παρόλο ότι πληρούν τις υπόλοιπες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης (ηλικιακά όρια, ασφαλιστικές εισφορές). 

Επειδή, το ζήτημα είναι εξαιρετικά σοβαρό καθώς υπάρχουν οφειλέτες, που αν και θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα, έχοντας εργαστεί πλέον των 30 χρόνων  αδυνατούν να λάβουν την σύνταξή τους, εξαιτίας μεγάλων οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία.Επειδή, η αδυναμία καταβολής σύνταξης οδηγεί τους ασφαλισμένους αυτούς στην απελπισία καθώς κινδυνεύει η ίδια η επιβίωσή τους. Επειδή υπάρχουν ασφαλισμένοι δύο ασφαλιστικών φορέων, όπου αν και είναι ασφαλιστικά ενήμεροι στον ένα φορέα αδυνατούν να λάβουν σύνταξη εξαιτίας των οφειλών τους στον άλλο. Επειδή επαναλαμβάνουμε και με αυτήν την ερώτησή μας ότι η υιοθέτηση ευνοϊκών όρων διακανονισμού θα αποτελέσει μία εξαιρετική πηγή εσόδων για το κράτος  την ίδια στιγμή που θα ανακουφίσει τους ασφαλισμένους οφειλέτες. 

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Ποιες νομοθετικές πρωτοβουλίες προτίθεται να αναλάβει ώστε:

Α) Να υπάρξει διεύρυνση των παραπάνω ορίων οφειλών για απονομή σύνταξης, ώστε να καθίσταται δυνατός ο διακανονισμός για μεγαλύτερο αριθμό οφειλετών.

Β) Να υπάρξει δυνατότητα ευνοϊκότερης ρύθμισης, ώστε να χορηγηθεί σύνταξη από το ταμείο στον οποίο είναι ασφαλιστικά ενήμεροι οι οφειλέτες εκείνοι, που όντας ασφαλισμένοι σε δύο ασφαλιστικά ταμεία έχουν οφειλές μόνο στο ένα και εφόσον πληρούν τις υπόλοιπες προϋποθέσεις ασφάλισης των οικείων διατάξεων, 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ