Skip to main content
Menu Αναζήτηση
espa-banner

Απαγόρευση κυκλοφορίας στη Θεσσαλονίκη: Οι 2 εξαιρέσεις – Τι βεβαίωση χρειάζεται

Πώς θα βγάλετε την βεβαίωση μετακίνησης που απαιτείται μετά τη 1 το βράδυ

Η Θεσσαλονίκη μπαίνει σήμερα, 1 Οκτωβρίου, σε μίνι lockdown κάτι που σημαίνει πως εκτός από την απαγόρευση μουσικής θα ισχύσει και απαγόρευση κυκλοφορίας μετά τη 1 το βράδυ και έως τις 6 το πρωί.

Πλέον, χωρίς SMS στο 13033, οι εξαιρέσεις – αυτοί που επιτρέπεται να μετακινηθούν – είναι οι εξής δύο:

Από τη 01:00 έως τις 06:00 επιτρέπονται οι μετακινήσεις των πολιτών για τους ακόλουθους περιοριστικά αναφερόμενους λόγους:

α) Μετακίνηση από και προς την εργασία για τις εργάσιμες ώρες ή κατά τη διάρκεια της εργασίας και

β) μετακίνηση για λόγους υγείας (μετάβαση σε φαρμακείο, επίσκεψη στον γιατρό ή μετάβαση σε νοσοκομείο ή κέντρο υγείας, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία).

Για τις μετακινήσεις απαιτείται βεβαίωση όπως περιγράφεται παρακάτω:

Για την κατ' εξαίρεση μετακίνηση της περίπτωσης (α) της παρ. 1 πρέπει ο πολίτης να φέρει υποχρεωτικά μαζί του την αστυνομική του ταυτότητα ή διαβατήριο, καθώς και βεβαίωση κίνησης (βεβαίωση τύπου Α), σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

Η βεβαίωση κίνησης παρέχεται, με προσωπική ευθύνη του υπογράφοντος, από τον εργοδότη ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου, από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή, σε περίπτωση αυτοαπασχολούμενου, ελεύθερου επαγγελματία ή επιτηδευματία από τον ίδιο, περιέχει δε το ονοματεπώνυμο, τον τόπο κατοικίας και τον τόπο εργασίας του εργαζόμενου, καθώς και το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησής του, λαμβανομένης υπόψη και τυχόν αναγκαίας υπερωριακής απασχόλησης. Η βεβαίωση του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να αποκτάται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

α) Αναφορικά με τους υπαλλήλους του Δημοσίου μέσω της εφαρμογής του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου στην ιστοσελίδα apografi.gov.gr και κατ' εξαίρεση μέσω εντύπου που συμπληρώνεται με ευθύνη του αρμόδιου προϊστάμενου προσωπικού.

β) Αναφορικά με τους υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα η βεβαίωση χορηγείται στον εργαζόμενο για τη μετακίνησή του από τον υπόχρεο εργοδότη, κατόπιν υποβολής αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75) του εργοδότη στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Κατά την υποβολή της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης για τη χορήγηση της εν λόγω βεβαίωσης από τον εργοδότη, διασταυρώνεται αυτόματα και πιστοποιείται από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» η εργασιακή σχέση του εργαζόμενου με τον αιτούντα εργοδότη και κατόπιν παρέχεται η βεβαίωση από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ». Η βεβαίωση χορηγείται σε κάθε περίπτωση στον εργαζόμενο το αργότερο πριν από τη μετακίνησή του και ισχύει για όσο διάστημα ο εργαζόμενος απαιτείται να μετακινηθεί από και προς την εργασία του, κατά τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας, βάσει του ωραρίου εργασίας του. Εναλλακτικά, μπορεί να λαμβάνεται πάγια βεβαίωση κίνησης (τύπου Α) από την ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr. Η βεβαίωση της παρούσας περίπτωσης μπορεί να ισχύει για χρονικό διάστημα έως δεκατεσσάρων (14) ημερών.

γ) Στην περίπτωση αυτοαπασχολούμενων, ελεύθερων επαγγελματιών και επιτηδευματιών συμπληρώνεται ηλεκτρονικά από τους ίδιους η αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» με τους κωδικούς TAXISNET ή πάγια βεβαίωση κίνησης (τύπου Α) που λαμβάνεται από την ηλεκτρονική σελίδα forma.gov. gr.

Η συμπλήρωση της υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να λάβει χώρα το αργότερο πριν από τη μετακίνησή τους και να επιδεικνύεται, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, μαζί με εκτύπωση από το πληροφοριακό σύστημα TAXIS των φορολογικών στοιχείων φυσικού προσώπου και επιχειρηματικής δραστηριότητας ή αντίστοιχη ηλεκτρονική απεικόνιση. Ειδικώς οι επιστήμονες - αυτοαπασχολούμενοι που διαθέτουν επαγγελματική ταυτότητα, η οποία εκδίδεται από επαγγελματικό σύλλογο με τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, δεν απαιτείται, προς πιστοποίηση της ιδιότητάς τους, να φέρουν την απαιτούμενη από το προηγούμενο εδάφιο εκτύπωση από το πληροφοριακό σύστημα TAXIS ή αντίστοιχη ηλεκτρονική απεικόνιση, εφόσον επιδεικνύουν την επαγγελματική ταυτότητα του συλλόγου τους.

δ) Βεβαίωση κίνησης κατ' εφαρμογή της παρούσας δεν χορηγείται πάντως σε εργαζόμενο ή υπάλληλο που δεν προσέρχεται στην εργασία, ιδίως λόγω του ότι τελεί σε καθεστώς τηλεργασίας ή αναστολής σύμβασης εργασίας.

3. Για την κατ' εξαίρεση μετακίνηση της περ. (β) της παρ. 1 η βεβαίωση κίνησης αφορά κάθε μεμονωμένη κίνηση και μόνο αυτή, υπογράφεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, με προσωπική του ευθύνη, και περιέχει το ονοματεπώνυμο, τον τόπο κατοικίας και τον τόπο προορισμού του πολίτη καθώς και τον συγκεκριμένο λόγο της μετακίνησης (Βεβαίωση τύπου Β). Οι βεβαιώσεις του προηγούμενου εδαφίου μπορούν να λαμβάνονται από την ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr και να συμπληρώνονται από τον πολίτη ή να αντιγράφονται έντυπα ή ιδιο-γράφως κατά το περιεχόμενο του οικείου υποδείγματος που αναρτάται στον ιστότοπο forma.gov.gr.

4. Κατά το χρονικό διάστημα της παρ. 1 αναστέλλεται η λειτουργία πάσης φύσεως ιδιωτικών επιχειρήσεων, κατά το μέρος κατά το οποίο προϋποθέτει τη μετακίνηση προσώπων που δεν εργάζονται σε αυτές, εξαιρουμένων των περιπτώσεων μετακίνησης της περίπτωσης (β) της παρ. 1. Η αναστολή του πρώτου εδαφίου δεν καταλαμβάνει τα περίπτερα και τις υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take-away) αποκλειστικά για τα πρόσωπα που μετακινούνται στο πλαίσιο των επιτρεπόμενων λόγων μετακίνησης του παρόντος άρθρου.

5. Ο περιορισμός του παρόντος άρθρου δεν καταλαμβάνει τα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.28503/7.5.2021 (Β' 1872) κοινής υπουργικής απόφασης κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Θεσσαλονίκη: Με αθλητικές υποδομές ενισχύεται ο δήμος Παύλου Μελά
Εγκαίνια για το Αθλητικό Κέντρο Πάλης στο ΕΑΚ Βαρέων Αθλημάτων Σταυρούπολης μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες που αποπερατώθηκε το κτήριο - Θα τιμηθεί ο...
Θεσσαλονίκη: Με αθλητικές υποδομές ενισχύεται ο δήμος Παύλου Μελά