Skip to main content
Menu Αναζήτηση
espa-banner

Θεσσαλονίκη: Δημοπρατήθηκε η κατασκευή αποχέτευσης στη Σουρωτή

Συνεχίζεται ο σχεδιασμός για ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων στο δήμο Θέρμης

Με τη δημοπράτηση της κατασκευής αποχετευτικού δικτύου στον οικισμό της Σουρωτής συνεχίζεται η υλοποίηση του σχεδιασμού για την ολοκληρωμένη διαχείριση υγρών αποβλήτων στην λεκάνη του Ανθεμούντα. Για το συγκεκριμένο έργο προϋπολογισμού 2.765.300 ευρώ ήδη υπάρχει μειοδότης, ενώ, άμεσα, αναμένεται να δημοπρατηθεί η κατασκευή αποχετευτικού δικτύου στην Αγ. Παρασκευή προϋπολογισμού 2.583.500. Τα δύο έργα χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», όπου έλαβαν την πρώτη θέση, μεταξύ των συνολικά 15 προτάσεων που υποβλήθηκαν για χρηματοδότηση στη Διαχειριστική Αρχή από δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας.

Παράλληλα, υποβλήθηκε πρόταση για χρηματοδότηση στο πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ” η “Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Λακκιάς και συνδετηρίου με συλλεκτήρα Λουτρών Θέρμης” με προϋπολογισμό €2.035.186.

“Με αυτά τα έργα συνεχίζεται η υλοποίηση του μεγάλου σχεδιασμού της δημοτικής αρχής για την ολοκληρωμένη διαχείριση υγρών αποβλήτων της υδρογεωλογικής λεκάνης του Ανθεμούντα, ο οποίος αποτελεί προτεραιότητα για το δήμο μας και υλοποιείται σταδιακά μετά από την εξεύρεση χρηματοδοτικών εργαλείων ” τονίζει ο Απόστολος Τσολάκης, αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης.

Το έργο της κατασκευής αποχετευτικού δικτύου στον οικισμό της Σουρωτής περιλαμβάνει

• την κατασκευή αποχετευτικού εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων (συλλεκτήρες και βασικοί) στον οικισμό Σουρωτής, συνολικού μήκους περίπου 7.360 μ.

• κύριου συλλεκτήρα αγωγού μεταφοράς λυμάτων από τον οικισμό Σουρωτής έως τη θέση συμβολής με τον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό Βασιλικών-Θέρμης, συνολικού μήκους περίπου 2.450 μ.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής ο οικισμός της Σουρωτής, που σήμερα εξυπηρετείται με βόθρους, θα διαθέτει ένα σύγχρονο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων το οποίο θα συνδέεται με τον υφιστάμενο κεντρικό αποχετευτικό αγωγό Βασιλικών – θέρμης, ενώ από εκεί τα λύματα θα παροχετεύονται στις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού. Πέρα από τη θετική συμβολή που θα έχει στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων της περιοχής, το έργο θα συμβάλει αλλά και στην περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής.

Σύμφωνα με τον κ. Τσολάκη “στόχος είναι μέσα από τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων των οικισμών, που βρίσκονται στη λεκάνη του Ανθεμούντα, να προστατευτούν οι υδροφορείς που χρησιμοποιούνται σε πολύ μεγάλο βαθμό για υδρευτική χρήση, εφόσον η περιοχή χαρακτηρίζεται από έντονη αστικοποίηση”. Το κύριο πρόβλημα που θα λυθεί με την κατασκευή των αποχετευτικών δικτύων στους οικισμούς της Λεκάνης του Ανθεμούντα είναι η ανεξέλεγκτη ρύπανση εδαφών και επιφανειακών και υπόγειων υδάτων από τη λειτουργία στην περιοχή απορροφητικών βόθρων και την ανεξέλεγκτη ρίψη αστικών υγρών αποβλήτων σε ρέματα της περιοχής.

Οι προσπάθειες για την ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων στη Λεκάνη του Ανθεμούντα ξεκινούν από τη δεκαετία του 1990, όταν οι δήμοι της περιοχής συμμετείχαν σε προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης και προστασίας του υδατικού δυναμικού της λεκάνης του Ανθεμούντα, μέσω του χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ προγράμματος LIFE , σε τρεις διαδοχικές περιόδους (1999-2004-2007). Τα προγράμματα αυτά, μεταξύ άλλων, περιλάμβαναν και προτάσεις σχετικές με την επεξεργασία και διάθεση των λυμάτων της λεκάνης του Ανθεμούντα. Στο πλαίσιο αυτό έγινε καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης αποχέτευσης των ακαθάρτων: πρόχειρα δίκτυα, βόθροι, ανεξέλεγκτη διάθεση λυμάτων σε ρέματα με κινδύνους για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.

Κοινό συμπέρασμα όλων των ερευνών ήταν η ανάγκη κατασκευής, το συντομότερο δυνατό, αφενός αποχετευτικών δικτύων σε όλες τις Κοινότητες γύρω από τη λεκάνη του Ανθεμούντα, και αφετέρου νέας μονάδας επεξεργασίας λυμάτων, με στόχο την προστασία των υδροφορέων της περιοχής και των ακτών του Θερμαϊκού, τη διαφύλαξη της ποιότητας των υδάτινων πόρων της λεκάνης του Ανθεμούντα, την προστασία των υδάτων που χρησιμοποιούνται για άρδευση και, ως εκ τούτου, τη διασφάλιση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων, και την εφαρμογή των ευρωπαϊκών οδηγιών και την τήρηση των υποχρεώσεων της χώρας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι Κοινότητες Νέας Ραιδεστού, Ταγαράδων και Νέου Ρυσίου του πρώην Δήμου Θέρμης κατασκεύασαν δίκτυα πριν το έτος 2010. Μετά την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης», με τη συνένωση των πρώην Δήμων Βασιλικών, Θέρμης και Μίκρας, ανατέθηκαν από το νέο Δήμο Θέρμης, άμεσα, μελέτες για την κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων στις Κοινότητες του πρώην Δήμου Βασιλικών. Οι μελέτες ολοκληρώθηκαν και εκδόθηκαν οι απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις. Ξεπερνώντας εμπόδια τεχνικής, οικονομικής και διοικητικής φύσης και αναζητώντας, επιτυχώς, χρηματοδοτικά εργαλεία είμαστε στην ευχάριστη θέση να δημοπρατούμε το ένα μετά το άλλο αυτά τα πολύ σημαντικά για όλη την περιοχή έργα αποχέτευσης ακαθάρτων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στις 9 Σεπτεμβρίου καταθέτουν τις υποψηφιότητές τους οι υποψήφιοι του ΠΑΣΟΚ
Οι υποψήφιοι θα πρέπει είτε να συγκεντρώσουν 5.000 υπογραφές από μέλη, είτε υπογραφές από το 15% της Κεντρικής Επιτροπής
Στις 9 Σεπτεμβρίου καταθέτουν τις υποψηφιότητές τους οι υποψήφιοι του ΠΑΣΟΚ