Skip to main content
Menu Αναζήτηση
espa-banner

Θεσσαλονίκη: «Όχι» σε διαδικτυακές εξετάσεις από τη Συνέλευση Νομικής του ΑΠΘ

Καλεί τους φοιτητές να άρουν άμεσα την κατάληψη για να μη χαθεί η εξεταστική

H Συνέλευση της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ εμμένει στην προηγούμενη απόφασή της για την διενέργεια των εξετάσεων με φυσική παρουσία, θεωρώντας ότι οι διαδικτυακές εξετάσεις των Νομικών μαθημάτων δεν εγγυώνται τον αδιάβλητο και ουσιαστικό έλεγχο των γνώσεων, και καλεί τους φοιτητές και τις φοιτήτριες να άρουν άμεσα την κατάληψη, προκειμένου να μην χαθεί η εξεταστική. Τους καλεί να αναλογιστούν τη δυσανάλογη βλάβη που υφίστανται οι ίδιοι, οι συνάδελφοί τους και οι οικογένειές τους.

Αναλυτικά η απόφαση:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ.

Συνεδρίαση 261/7-2-2024

Η Συνέλευση της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ, ενόψει της θλιβερής κατάστασης που έχει δημιουργήσει η κατάληψη κτιρίων του Πανεπιστημίου και η εξ αυτού του λόγου παρεμπόδιση της εξεταστικής διαδικασίας, αλλά και της σύγχυσης ως προς το ποιος έχει την ευθύνη για άρση αυτής της κατάστασης, καθώς και για λήψη απόφασης ως προς την εξ αποστάσεως διεξαγωγή των εξετάσεων, αισθάνεται  υποχρεωμένη να καταστήσει σαφή τα ακόλουθα: 

  1. Η κατάληψη δημοσίων κτιρίων, συμπεριλαμβανομένων των χώρων του Πανεπιστημίου, δεν δικαιολογείται ως μορφή διαμαρτυρίας ή άσκησης διεκδικητικών αγώνων, ούτε μπορεί να νομιμοποιηθεί με αποφάσεις οιωνδήποτε συνδικαλιστικών οργανώσεων. Κανένας δεν έχει δικαίωμα να απαγορεύει την πρόσβαση στους χώρους του Πανεπιστημίου σε μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας (καθηγητές, φοιτητές, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό, ερευνητές).
  2. Η προστασία των συνταγματικών δικαιωμάτων όλων των πολιτών αποτελεί σύμφωνα με το Σύνταγμα μέριμνα και υποχρέωση της Πολιτείας. Την υποχρέωσή της αυτή η Πολιτεία δεν μπορεί να την αποποιηθεί, μεταθέτοντάς την σε άλλα πρόσωπα (Σύγκλητο, Πρυτάνεις, Κοσμήτορες, Προέδρους). Τα ατομικά δικαιώματα, όπως η προσωπική ελευθερία, απολαμβάνουν εκ μέρους της Πολιτείας την ίδια αδιαπραγμάτευτη συνταγματική προστασία τόσο εντός όσο και εκτός του Πανεπιστημίου.
  3. Στο πλαίσιο του πλήρους αυτοδιοίκητου των Πανεπιστημίων εμπίπτει και ο τρόπος ελέγχου της γνώσης των φοιτητών μέσω εξετάσεων (προφορικών, γραπτών ή εργασιών). Η απόφαση γι’ αυτόν τον έλεγχο, ως καθαρά εκπαιδευτικό ζήτημα, εναπόκειται στο κάθε Τμήμα. Τα μέλη του Τμήματος είναι τα μόνα αρμόδια, ασκώντας την ακαδημαϊκή τους ελευθερία, να αποφασίζουν με ποιόν τρόπο θα ελέγξουν τις γνώσεις των φοιτητών τους.

Συνεπώς, το κάθε Τμήμα είναι αρμόδιο να κρίνει αν οι διαδικτυακές εξετάσεις, τη δυνατότητα των οποίων προβλέπει ο νόμος, μπορούν να διασφαλίσουν επαρκώς τον αδιάβλητο και ανόθευτο έλεγχο της γνώσης, την οποία το Τμήμα μεταδίδει. Κανείς δεν δικαιούται να επιβάλει στα Τμήματα να ακολουθήσουν έναν τρόπο εξετάσεων, τον οποίο αυτά θεωρούν ότι δεν εγγυάται την ορθή και αντικειμενική αξιολόγηση των επιδόσεων των φοιτητών, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων του γνωστικού τους αντικειμένου, που μόνον αυτά είναι σε θέση να εκτιμήσουν.

Η κρίση, βεβαίως, των Τμημάτων γίνεται πάντα στο πλαίσιο στάθμισης συμφερόντων, όπως συμβαίνει με τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας, για την αντιμετώπιση των οποίων, και ανάλογα με τη διάρκεια και τη σοβαρότητα τους, μπορεί να υιοθετηθούν άλλοι τρόποι διενέργειας  της εξεταστικής διαδικασίας. Λόγοι, όμως, ανωτέρας βίας είναι φαινόμενα που εκφεύγουν του ελέγχου μας, όπως σεισμοί και πανδημίες, και όχι βεβαίως καταλήψεις, που ούτως ή άλλως είναι παράνομες, την ευθύνη αντιμετώπισης των οποίων, όπως και την εγγύηση της εύρυθμης λειτουργίας του Πανεπιστημίου, φέρει αποκλειστικά υπό τις επικρατούσες συνθήκες η Πολιτεία.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Συνέλευση της Νομικής Σχολής εμμένει στην προηγούμενη απόφασή της για την διενέργεια των εξετάσεων με φυσική παρουσία, θεωρώντας ότι οι διαδικτυακές εξετάσεις των Νομικών μαθημάτων δεν εγγυώνται τον αδιάβλητο και ουσιαστικό έλεγχο των γνώσεων, και καλεί τους φοιτητές και τις φοιτήτριες να άρουν άμεσα την κατάληψη, προκειμένου να μην χαθεί η εξεταστική. Τους καλεί να αναλογιστούν τη δυσανάλογη βλάβη που υφίστανται οι ίδιοι, οι συνάδελφοί τους και οι οικογένειές τους.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ