Skip to main content
Menu Αναζήτηση
espa-banner

Ψηφιακή καταγραφή της περιουσίας 20 Μητροπόλεων με 25.500 ακίνητα - Μία από Θεσσαλονίκη

mitropoli-thibon

Ξεκίνησε η νέα φάση καταγραφής του χαρτοφυλακίου της ακίνητης περιουσίας 20 Ιερών Μητροπόλεων - Ψηφιοποιείται μέσω ΕΣΠΑ το χαρτοφυλάκιο τους

Η διαδικασία αφορά την ψηφιοποίηση και τη διασύνδεση του αρχείου και για πρώτη φορά θα παρέχεται ψηφιακά, πλήρης και ενιαία εικόνα του συνόλου των εγγράφων ενός εκκλησιαστικού ακινήτου. Το προς καταγραφή χαρτοφυλάκιο των 20 Ιερών Μητροπόλεων που εκδήλωσαν ενδιαφέρον έως σήμερα για να συμμετάσχουν στο έργο εκτιμάται σε περίπου 25.500 ακίνητα.

Σημειώνεται ότι η πλήρης καταγραφή των ακινήτων και η αποδελτίωση των στοιχείων τους στο πληροφοριακό σύστημα θα επιτρέψει την αξιολόγηση των καταγεγραμμένων ακινήτων με σκοπό την ανάδειξη των 1.000 σημαντικότερων ακινήτων.

Το έργο εντάσσεται στο ΕΣΠΑ 2021-2027, στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» και πιο αναλυτικά, στην απόφαση που υπογράφει η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), Δανδόλου Νίκη αναφέρεται ότι: «η διαδικασία της καταγραφής της ακίνητης περιουσίας αφορά στην προετοιμασία και οργάνωση του προς ψηφιοποίηση αρχείου ανά ακίνητο, την ψηφιοποίηση του αρχείου και στη συνέχεια την δημιουργία των ακινήτων στο σύστημα όπου θα αποδελτιωθούν τα στοιχεία του κάθε ακινήτου και θα διασυνδεθούν τα ψηφιοποιημένα έγγραφα και σχέδια.

Το προς καταγραφή χαρτοφυλάκιο των 20 Ιερών Μητροπόλεων που εκδήλωσαν ενδιαφέρον έως σήμερα για να συμμετάσχουν στο έργο εκτιμάται σε περίπου 25.500 ακίνητα. Η πλήρης καταγραφή των ακινήτων και η αποδελτίωση των στοιχείων τους στο πληροφοριακό σύστημα θα επιτρέψει την αξιολόγηση των καταγεγραμμένων ακινήτων με σκοπό την ανάδειξη των 1.000 σημαντικότερων ακινήτων».

Αναλυτικότερα στην απόφαση αναφέρονται τα εξής:

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης δύναται να χρηματοδοτηθεί η δράση που αφορά στην καταγραφή μέρους της εκκλησιαστικής ακίνητης περιουσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, με σκοπό τη διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση των εμπλεκόμενων εκκλησιαστικών φορέων για την αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητάς τους στον τομέα της διαχείρισης της εκκλησιαστικής ακίνητης περιουσίας.

Η δημιουργία ολοκληρωμένων ψηφιακών φακέλων με το σύνολο των εγγράφων - σχεδίων κλπ του χαρτοφυλακίου των Ι.Μ. και των διακριτών εκκλησιαστικών οντοτήτων (ενορίες, μονές, κλπ) που εμπίπτουν στην χωρική και ποιμαντική δικαιοδοσία αυτών, αποτελεί σημαντική μεταρρύθμιση στον τρόπο λειτουργίας και οργάνωσής τους, καθώς η εν λόγω εσωτερική αναδιοργάνωση όχι μόνο απλοποιεί και επιταχύνει το σύνολο των καθημερινών διαδικασιών που σχετίζονται με τα ακίνητα, αλλά εξασφαλίζει και την φερεγγυότητα στα αποτελέσματα δεδομένου ότι για πρώτη φορά θα παρέχεται ψηφιακά, πλήρης και ενιαία εικόνα του συνόλου των εγγράφων ενός εκκλησιαστικού ακινήτου.

Επιπλέον, θα συμβάλει στην καλύτερη αξιολόγηση των ακινήτων για την ανάδειξη των καταλληλότερων ακινήτων προς αξιοποίηση και τον πλήρη νομοτεχνικό έλεγχο αυτών για την προδιαγραφή του βέλτιστου τρόπου αξιοποίησης προς όφελος των κοινωνικοπρονοιακών δράσεων και του φιλανθρωπικού έργου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Η δράση αφορά στην καταγραφή και αξιολόγηση της ακίνητης περιουσίας Ιερών Μητροπόλεων, τα ακίνητα των οποίων δεν είχαν καταγραφεί στο πλαίσιο της Πράξης «Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε κύριους τομείς Εκκλησιαστικής Διοίκησης» (MIS 372942) και της πράξης «Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε κύριους τομείς εκκλησιαστικής διοίκησης - Β ́Φάση» (MIS: 5003934) καθώς και των πράξεων «Διοικητική και Γεωχωρική Τεκμηρίωση Εκκλησιαστικών Ακινήτων που τηρούνται στο Υποσύστημα Διαχείρισης Εκκλησιαστικής Ακίνητης Περιουσίας της Ι.Α.Α.» (MIS 5070755) και «Αθωνικό Ψηφιακό Κτηματογραφικό Αποθετήριο Μετοχίων Αγίου Όρους» (MIS 5130719).

Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει αρχικά τις απαιτούμενες ενέργειες ωρίμανσης (όπως ανάπτυξη νέου λογισμικού - συστήματος καταγραφής και διαχείρισης Εκκλησιαστικής Ακίνητης Περιουσία, που θα είναι συμβατό με τις απαιτήσεις του G-Cloud, άδειες χρήσης κ.α.) προκειμένου να μπορούν να φιλοξενηθούν τα ακίνητα των Ι.Μ., μαζί με τους ψηφιοποιημένους φακέλους τους στο G-Cloud. Παράλληλα θα υποστηριχθεί η αρχική λειτουργία του συστήματος καθ' όλη τη διάρκεια της Πράξης προκειμένου να διασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία του.

Επιπροσθέτως, θα πραγματοποιηθούν εργασίες καταγραφής της ακίνητης περιουσίας που αφορούν στην προετοιμασία και οργάνωση του προς ψηφιοποίηση αρχείου ανά ακίνητο, την ψηφιοποίηση του αρχείου και στη συνέχεια την δημιουργία των ακινήτων στο σύστημα όπου θα αποδελτιωθούν τα στοιχεία του κάθε ακινήτου και θα διασυνδεθούν τα ψηφιοποιημένα έγγραφα και σχέδια.

Το προς καταγραφή χαρτοφυλάκιο των 20 Ιερών Μητροπόλεων που εκδήλωσαν ενδιαφέρον έως σήμερα για να συμμετάσχουν στο έργο εκτιμάται σε περίπου 25.500 ακίνητα. Η πλήρης καταγραφή των ακινήτων και η αποδελτίωση των στοιχείων τους στο πληροφοριακό σύστημα θα επιτρέψει την αξιολόγηση των καταγεγραμμένων ακινήτων με σκοπό την ανάδειξη των 1.000 σημαντικότερων ακινήτων.

Βασικοί χρήστες του συστήματος θα είναι οι Ιερές Μητροπόλεις όπως έχουν καταγραφεί στο ΤΕΠ του δυνητικού δικαιούχου και είναι οι ακόλουθες:

1) Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών,

2) Ι.Μ. Αλεξανδρουπόλεως,

3) Ι.Μ. Γόρτυνος & Μεγαλοπόλεως,

4) Ι.Μ. Γρεβενών,

5) Ι.Μ. Διδυμότειχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου,

6) Ι.Μ. Ελασσώνος,

7) Ι.Μ. Ηλείας,

8) I.M. Θηβών και Λεβαδειάς,

9) Ι.Μ. Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου,

10) Ι.Μ. Ιωαννίνων,

11) Ι.Μ. Νέας Ιωνίας και Φιλαδέλφειας,

12) Ι.Μ. Καλαβρύτων και Αιγιαλείας,

13) Ι.Μ. Καρπενησίου,

14) Ι.Μ. Μαντινείας και Κυνουρίας,

15) Ι.Μ. Μαρωνείας και Κομοτηνής,

16) Ι.Μ. Μεσσηνίας,

17) Ι.Μ. Νικοπόλεως και Πρεβέζης,

18) Ι.Μ. Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης,

19) Ι.Μ. Τριφυλίας και Ολυμπίας και

20) Ι.Μ. Φωκίδος.

Το εν λόγω έργο δύναται να ενταχθεί στο ΕΠ ΜΔΤ ως phasing (κατάσταση 3 του Σχεδίου Δράσης) που δεν ολοκληρώνεται εντός της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 και προτείνεται η ολοκλήρωσή του στην Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 στο Ε.Π. «Ψηφιακός Μετασχηματισμός». Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της πράξης που αντιστοιχεί σε συγχρηματοδότηση από το Ε.Π. ΜΔΤ αφορά στο τμήμα εκείνο που ολοκληρώνεται έως 31.12.2023.


Η συγχρηματοδοτούμενη (όπου συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη είναι η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη από το επιχειρησιακό πρόγραμμα για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ) δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται σε 2.392.727,58 ευρώ και κατανέμεται ενδεικτικά ανά πεδίο παρέμβασης δράση και κατηγορία περιφέρειας. Η μη επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 6.614.632,42 ευρώ και αποτελέσει έργο phasing στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027. Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 9.007.360 ευρώ.

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά τις προτάσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/ από την 15.07.2022 έως την 29.07.2022».<p>Πηγή: <a target="_blank" href="https://www.iefimerida.gr">iefimerida.gr</a> - <a target="_blank" href="https://www.iefimerida.gr/ellada/psifiopoieitai-meso-espa-hartofylakio-20-mitropoleon">Ψηφιοποιείται μέσω ΕΣΠΑ το χαρτοφυλάκιο 20 Μητροπόλεων για περίπου 25.500 ακίνητα - iefimerida.gr</a></p>

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ξαφνικό «λουκέτο» για γνωστή εταιρεία στην Ελλάδα – Η ανακοίνωση, τι έχει συμβεί
Η γνωστή στοιχηματική εταιρεία αναστέλλει την λειτουργία της μέχρι νεωτέρας και θα κινηθεί δικαστικά κατά της κατάσχεσης λογαριασμών
Ξαφνικό «λουκέτο» για γνωστή εταιρεία στην Ελλάδα – Η ανακοίνωση, τι έχει συμβεί
thessaloniki-kafsonas-zesti
Δήμος Θεσσαλονίκης: Έκτακτα μέτρα για τον καύσωνα - Οι ανοιχτοί κλιματιζόμενοι χώροι
Θα είναι διαθέσιμοι για το κοινό μέχρι και την Τετάρτη – Πού βρίσκονται και για ποιες ώρες θα είναι ανοιχτοί
Δήμος Θεσσαλονίκης: Έκτακτα μέτρα για τον καύσωνα - Οι ανοιχτοί κλιματιζόμενοι χώροι