Skip to main content
Menu Αναζήτηση
espa-banner

Θεσσαλονίκη: Προσφυγή κατά της μεταστέγασης του 10ου Γυμνασίου Καλαμαριάς

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν στο σημείο γονείς και μαθητές

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν γονείς και μαθητές στο 10ο Γυμνάσιο Καλαμαριάς, , εκφράζοντας την αντίθεσή στη μεταστέγαση του σχολείου. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης επικράτησε και ένταση όταν γονείς και μαθητές  δεν επέτρεψαν να πλησιάσουν στο σημείο αστυνομικοί, αλλά και πυροσβέστες που βρέθηκαν εκεί προκειμένου να κόψουν τις αλυσίδες.

Το θέμα έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία, καθώς οι γονείς των παιδιών αρνούνται τη μεταστέγαση του σχολείου τους στις εγκαταστάσεις του 3ου Γυμνασίου- Λυκείου Καλαμαριάς το οποίο βρίσκεται αρκετά μακριά.

Αντίθετοι στην απόφαση του δήμου για τη μεταστέγαση του σχολείου είναι και οι καθηγητές, οι οποίοι, μάλιστα, κατέθεσαν και προσφυγή στην αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, υποστηρίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι «η απόφαση του δημάρχου Καλαμαριάς είναι πολλαπλώς διάτρητη και χωρίς νόμιμη υπόσταση» και πως «η προτεινόμενη λύση, στην οποία αντιτίθενται, επίσης, η ΟΛΜΕ και Β ΕΛΜΕ με ανακοινώσεις που έχουν εκδώσει, έχει φέρει τους μαθητές, τους γονείς , τους εκπαιδευτικούς και τον λαό της Καλαμαριάς σε συνθήκες πρωτοφανούς εμφύλιου διχασμού.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των εκπαιδευτικών του 10ου Γυμνασίου Καλαμαριάς έχει ως εξής:

Μετά την απόφαση του Δημάρχου Καλαμαριάς (19.8.2020) για τη μεταστέγαση του 10ου Γυμνασίου και του 3ου Λυκείου – και παρά την αντίθετη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου- οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων των Δημοτικών Σχολείων του Φοίνικα και του 10ου Γυμνασίου Καλαμαριάς, όπως επίσης καθηγητές του 3ουΛυκείου και 10ου Γυμνασίου Καλαμαριάς, κατέθεσαν προσφυγή (άρθρο 227/ Ν.3852/2010), ενώπιον του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, για την ακύρωση της απόφασης μεταστέγασης του 3ουΛυκείου με το 10ο Γυμνάσιο Καλαμαριάς ως έχοντες έννομο συμφέρον.

Η απόφαση του Δημάρχου Καλαμαριάς είναι πολλαπλώς διάτρητη και χωρίς νόμιμη υπόσταση για τους παρακάτω λόγους:

1. Δεν δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως όπως οφείλεται για κανονιστικές αποφάσεις των οργάνων της Διοίκησης (άρθρο 1 και 2 / Ν. 3469 του 2006).

2. Δεν αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» και δεν έλαβε Αριθμό Δημοσιευμένης Ανάρτησης (ΑΔΑ)όπως οφείλεται για κανονιστικές πράξεις ή αποφάσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (άρθρο 5 και 7 / Ν. 3861 του 2010).

3. Δεν δημοσιεύτηκε περίληψη της προσβαλλόμενης απόφασης, ως οφείλετο υποχρεωτικά, σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα και δεν τοιχοκολήθηκε στο δημοτικό κατάστημα(άρθρο 79, Ν. 3463/2006).

4. Επιπλέον, η προσβαλλόμενη απόφαση εκδόθηκε αναρμοδίως από τον Δήμαρχο Καλαμαριάς, κατά παράβαση των νόμων (άρθρο 93 ν. 3463/2006 και άρθρ 65 ν,3852/2010), με τους οποίους «το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν τον Δήμο, εκτός από εκείνα τα οποία ανήκουν στην αρμοδιότητα του δημάχου» και τα οποία απαριθμούνται ρητά και περιοριστικά (ΣτΕ ολ. 3687/2009), από τα οποία προκύπτει ότι δεν έχει την αρμοδιότητα μεταστέγασης και συστέγασης σχολείων.

5. Επιπλέον, επειδή δεν πρόκειται για μεταστέγαση αλλά για μεταφορά έδρας σχολείου η απόφαση εκδόθηκε αναρμοδίως από τον Δήμαρχο γιατί (άρθρο 5 ν. 1566/1985) «η μετονομασία ή η μεταφορά έδρας γίνονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων»

6. Για την έκδοση της απόφασης για τη μεταστέγαση όφειλε -επί ποινή ακυρότητας- να προηγηθεί εισήγηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας τους Δήμου Καλαμαριάς η οποία ούτε ζητήθηκε ούτε υπήρξε, αφού η προηγούμενη είχε ρητό αποδέκτη το Δημοτικό Συμβούλιο. Πρόκειται για παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας.

Για τους όλους τους παραπάνω λόγους οι προσφεύγοντες ζητούν να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη απόφαση και να ανασταλεί η εκτέλεση των προσβαλλόμενων πράξεων.

Η προτεινόμενη λύση, στην οποία αντιτίθενται, επίσης, η ΟΛΜΕ και Β ΕΛΜΕ με ανακοινώσεις που έχουν εκδώσει, έχει φέρει τους μαθητές, τους γονείς , τους εκπαιδευτικούς και τον λαό της Καλαμαριάς σε συνθήκες πρωτοφανούς εμφύλιου διχασμού. Για όλους αυτούς τους λόγους περιμένουμε από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να επικρατήσει η κοινή λογική και το κλίμα ηρεμίας προκειμένου να αφοσιωθούμε απερίσπαστοι στη έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς εν μέσω των τεράστιων προβλημάτων της πανδημίας.

Όπως έχουμε ξανατονίσει ότι η προτεινόμενη λύση της μεταστέγασης του 10ου Γυμνασίου Καλαμαριάς στο διδακτήριο του 3ου Λυκείου είναι άδικη, δεν είναι λύση και ανορθολογική.

Άδικη γιατί θα αποστερήσει από την ευαίσθητη κοινωνικά περιοχή του Φοίνικα το ιστορικό της γυμνάσιο, το οποίο υπάρχει από πεντηκονταετίας και θα αναγκάσει τους δωδεκάχρονους μαθητές του 8ουκαι του 9ου Δημοτικού σχολείου να μετακινούνται δύο χιλιόμετρα για να βρουν το σχολείο τους.

Δεν αποτελεί λύση στο πρόβλημα γιατί δεν μπορεί να απαντήσει στο μεγάλο αριθμό μαθητών μιας καινούριας περιοχής με πυκνή δόμηση.

Δεν συνιστά ορθολογική λύση και είναι παράλογη γιατί εκατοντάδες μαθητών του 10ου Γυμνασίου και του 3ου Λυκείου, εξ αιτίας λανθασμένων επιλογών, θα μετακινούνται έξω σε σχολείο έξω από την οικιστική τους περιοχή επιβαρυνόμενοι με άσκοπα χιλιόμετρα και χιλιάδες άσκοπες ώρες μετακίνησης.

Δεν πρόκειται για «πρόβλημα του 10ου Γυμνασίου και του 3ου Λυκείου» αλλά για συνολικό πρόβλημα κατανομής των μαθητών στα σχολεία του Δήμου Καλαμαριάς, στον οποίο υπάρχουν σχολεία με πλεονάζον μαθητικό δυναμικό και πολλά σχολεία με άδειες αίθουσες. Το πρόβλημα πρέπει να επιλυθεί συνολικά με την ανακατανομή του μαθητικού δυναμικού σε γυμνάσια και λύκεια.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ