Skip to main content
Menu Αναζήτηση
espa-banner

Θεσσαλονίκη: «Ζωντανεύουν» τα Βυζαντινά Τείχη – Τα σημαντικά έργα ανάπλασης

Ασφαλτοστρώνεται το καλοκαίρι η Κασσάνδρου – Σε ποιους δρόμους της Γ΄Κοινότητας θα γίνουν παρεμβάσεις

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ "ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ"

Της ΜΑΡΙΑΣ ΚΟΥΖΟΥΦΗ

Μέσα στο καλοκαίρι αναμένεται να ξεκινήσει η εργολαβία για την κατασκευή περιπάτων παράλληλα των τειχών. Ήδη ο δήμος Θεσσαλονίκης πήρε το «πράσινο φως» από τη διαχειριστική αρχή. Πρόκειται για μια παρέμβαση που είναι ενταγμένη στον άξονα του ΕΣΠΑ του σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανθεκτικότητας. Το TyposThes παρουσιάζει σήμερα τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου έργου. Η εργολαβία στα Κάστρα (Επταπυργίου) θα έχει διάρκεια 13 μήνες και βασικός στόχος είναι η αναβάθμιση της περιοχής μέσω της ανάδειξης του τείχους, της δημιουργίας ενός λειτουργικού κοινόχρηστου χώρου και της διατήρησης της ιστορικής μνήμης των νεώτερων χρόνων (δια της επανάχρησης των προσφυγικών κτισμάτων που σώζονται μέχρι σήμερα στον χώρο). Όπως επισημαίνεται στην μελέτη, η αναφορά στην ιστορική μνήμη της περιοχής μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της διατήρησης κάποιων αρχικών κτιρίων που σώζονται ακόμη, αποτελούν τυπικά δείγματα προσφυγικής κατοικίας και έχουν κριθεί διατηρητέα.

Εννιά κτίρια χαρακτηρίστηκαν διατηρητέα

Σημειώνεται ότι η μελέτη αφορά στην επικαιροποίηση της αρχικής μελέτης για το έργο διαμόρφωσης της ζώνης πρασίνου κατά μήκος των Βυζαντινών Τειχών, από την οδό Ακροπόλεως έως την οδό Παλαμίδου, απέναντι από την μονή Βλατάδων, η οποία εκπονήθηκε από τις Υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης. Το 2013 υλοποιήθηκε ένα τμήμα της παραπάνω μελέτης χωρίς ωστόσο να ολοκληρωθεί το έργο στο τμήμα της επέμβασης. Προκειμένου να προχωρήσει η υλοποίηση και του υπόλοιπου τμήματος του έργου, η Υπηρεσία του δήμου υπέβαλλε εκ νέου στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης την μελέτη για την επικαιροποίηση της απόφασης έγκρισης λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα που εντωμεταξύ διαμορφώθηκαν.

Στο χρονικό διάστημα μεταξύ της έγκρισης της μελέτης και της εκτέλεσης του έργου, αρκετά από τα κτίσματα που προτείνονταν για διατήρηση (15 συνολικά) κατέρρευσαν λόγω της παλαιότητας και της εγκατάλειψής τους. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα τελικά να χαρακτηριστούν διατηρητέα εννέα (9) κτίρια. Η επικαιροποίηση αφορούσε σημειακές τροποποιήσεις του μη υλοποιημένου τμήματος της αρχικής πρότασης διαμόρφωσης, όπως προέκυψαν μετά την τελική οριοθέτηση των διατηρητέων κτισμάτων καθώς και όλες τις εργασίες που δεν πραγματοποιήθηκαν στο αρχικό έργο (φωτισμός, φύτευση, εξοπλισμός).

Η ανάδειξη των Τειχών

Όπως αναφέρεται στην μελέτη, τα τείχη αποτελούν το χαρακτηριστικότερο μνημείο της περιοχής και της Θεσσαλονίκης τα οποία οριοθετούν και τις φάσεις της οικιστικής της εξέλιξης. Στη φάση της οικοδόμησης του ελεύθερου χώρου γύρω τους, αυτά βρέθηκαν να αποτελούν τμήμα των νέων κατασκευών και να χάνουν τις αρχικές τους αναλογίες στο χώρο, αφού δέχτηκαν πλήθος προκτισμάτων κατά το μεγαλύτερο μήκος τους που μείωσε οπτικά το πραγματικό ύψος τους. Συνεπώς η αποκατάσταση του μνημείου αποτέλεσε μια βασική αρχή για τη διατύπωση της πρότασης. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται με την απομάκρυνση όλων των κατασκευών που εφάπτονται στο τείχος αλλά υπήρξαν πάντα ξένες προς αυτό ως προς την ποιότητα τόσο των υλικών όσο και της μορφολογίας (αποθήκες, λαμαρινοσκεπή κτίσματα).

Η διατήρηση της πιο πρόσφατης ιστορικής μνήμης

Ένας άλλος εξίσου σημαντικός στόχος της μελέτης, είναι η εξασφάλιση της παρουσίας στον χώρο και της πιο πρόσφατης ιστορίας του. Για τον λόγο αυτό η αναφορά στην ιστορική μνήμη της περιοχής μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της διατήρησης κάποιων αρχικών κτιρίων που σώζονται ακόμη, αποτελούν τυπικά δείγματα προσφυγικής κατοικίας και έχουν κριθεί διατηρητέα.

Η δημιουργία ενός κοινόχρηστου λειτουργικού χώρου

Πρόκειται για τον χώρο που προϋπήρχε των κτισμάτων και που έχοντας κι αυτός διανύσει τις ιστορικές του φάσεις μέσα στο χρόνο, υφίσταται πλέον είτε ως κενό μεταξύ των κτισμάτων (τείχος, διατηρούμενα κτίρια), είτε ως το μεταξύ τους συνδετικό στοιχείο.

Στον σχεδιασμό του χώρου λαμβάνονται υπόψη: Α) το τείχος, όριο ψηλό, στοιχείο που κυριαρχεί στο περιβάλλον και επιφάνεια ανάγνωσης, Β) ο ελεύθερος χώρος, Γ) οι νησίδες με τα διατηρούμενα κτίσματα. Ο ελεύθερος χώρος οργανώνεται ώστε να δημιουργούνται εμφανείς διαδρομές, καθορισμένοι χώροι στάσης και ανάπαυσης και ελεύθεροι χώροι πρασίνου.

Διαδρομές

Σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, προτείνεται ένα καθαρό πλέγμα διαδρομών που η αυστηρότητα της χάραξής τους υποδηλώνει την χρήση τους. Σε κάποια σημεία επιλέχθηκε η χάραξη σφηνοειδούς μορφής ώστε να εντείνεται η προοπτική της διαδρομής-περιπάτου και να τονίζεται το σημείο του προορισμού. Μ’ αυτόν τον τρόπο άλλωστε γίνεται και η πρόσβαση στον χώρο πρασίνου καθώς και η πρόσβαση πλησίον του τμήματος του τείχους όπου υπάρχει συντηρημένη και εκτίθεται, αξιόλογη τοιχογραφία. Για τον περίπατο κατά μήκος του τείχους ακολουθήθηκε παράλληλη προς αυτό χάραξη ώστε να παρατηρεί κανείς το μνημείο σε αρκετό μήκος από μικρή απόσταση. Οι διαδρομές πλησίον του τείχους περιορίστηκαν στο ελάχιστο, το πλάτος τους μειώθηκε στα 2 μέτρα (από 3 μέτρα με υπόδειξη του ΚΑΣ) . Σε ορισμένα σημεία οι διαδρομές έρχονται να συναντήσουν, να ορίσουν η και να διασχίσουν τους χώρους των καθιστικών, οι οποίοι σχεδιάζονται με καθαρά γεωμετρικές μορφές προσαρμοσμένες στις γενικότερες χαράξεις της μελέτης. Έτσι συναντώνται ως διαμορφωμένοι χώροι στάσης για ανάπαυση, ως χώροι παιχνιδιού και ως χώροι για υπαίθριες εκδηλώσεις. Εδώ τοποθετούνται και τα παγκάκια σχηματίζοντας γωνιές για ανάπαυση και κουβέντα ή μεμονωμένα για περισυλλογή. Οι χώροι αυτοί περιορίστηκαν στο ελάχιστο.

Πράσινο

Ο χώρος ανάμεσα στους διαδρόμους και τα πλατώματα είναι χώρος πρασίνου και ακολουθεί κι αυτός τις γενικές χαράξεις, με εξαίρεση ένα μεγάλο τμήμα του προς τα δυτικά. Εδώ η κλίση του εδάφους δημιουργεί ένα φυσικό πρανές το οποίο διατηρείται ως χώρος πρασίνου με μορφή λιγότερο αυστηρή. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί σαν φυσική κερκίδα για υπαίθρια δρώμενα που μπορούν να εξελίσσονται στην πλατεία που ανοίγεται εμπρός του, πίσω από τα κτίρια αναψυκτηρίου, στην περιοχή των τραπεζοκαθισμάτων.

Οι φυτεύσεις προτείνεται να γίνουν με χαμηλά φυτά που θα πλαισιώνουν και θα αναδεικνύουν τα βυζαντινά τείχη και φυσικά θα επιτρέπουν απρόσκοπτη τη θέα προς αυτά. Προτείνεται η χρήση αρωματικών ειδών για τη δημιουργία ενός ήρεμου περιπάτου αλλά και κατάλληλων ειδών που δεν απαιτούν αυξημένη φροντίδα και που αναβαθμίζουν αισθητικά τον χώρο. Ο χλοοτάπητας θα είναι φυσικός και θα αποτελείται από ξηροφυτικά είδη, με περιορισμένη ανάγκη άρδευσης. Έγινε προσπάθεια για την διατήρηση όλων των αξιόλογων υφιστάμενων δένδρων και η φύτευση νέων περιορίστηκε μόνο στη φύτευση δύο ελαίαγνων οι οποίοι θα συμβάλλουν στον σκιασμό των καθιστικών.  Στην πρόταση άρδευσης της περιοχής δίνεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε η εμβέλεια των ποτιστικών να μην φτάνει μέχρι το Τείχος ώστε να αποφευχθεί η διάβρωση του ιστορικού κονιάματος. Σ΄ αυτό συντελεί η ζώνη πατημένου χώματος που εκτίνεται από τη βάση των τειχών έως τον χλοοτάπητα. Στη μελέτη γίνεται αναφορά και στα υλικά καθώς και στον τρόπο κατασκευής και τον φωτισμό. Μεταξύ άλλων επισημαίνεται ότι για την απρόσκοπτη και την καλύτερη αισθητική της περιοχής και σύμφωνα με τις κατευθύνσεις τους ΚΑΣ κρίνεται απαραίτητη η υπογειοποίηση των εναέριων καλωδίων της ΔΕΔΔΗΕ, και γι ́αυτό οι Υπηρεσίες του Δήμου θα υποβάλλουν σχετικό αίτημα προς τη ΔΕΔΗΕ, που έχει και την σχετική αρμοδιότητα. Επίσης, τονίζεται ότι όλες οι εργασίες διαμόρφωσης θα εκτελεστούν υπό την εποπτεία της ΕΦ.Α.ΠΟ.Θ. Να υπενθυμίσουμε εξάλλου ότι στις αρχές του περασμένου Φεβρουαρίου παραδόθηκε στην κυκλοφορία και η οδός Ελένης Ζωγράφου στα κάστρα Θεσσαλονίκης, μετά την ολοκλήρωση των έργων ανάπλασης στην περιοχή, τα οποία είχαν ξεκινήσει τον περασμένο Ιούλιο, με στόχο την ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου και των μνημείων εκατέρωθεν της οδού.

Το καλοκαίρι η ασφαλτόστρωση της οδού Κασσάνδρου

Παράλληλα, μια σειρά έργων ασφαλτόστρωσης, συντήρησης και επισκευής οδών αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στο καλοκαίρι στην Γ΄ Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Για πρώτη φορά έπειτα από δεκαετίες θα ασφαλτοστρωθεί η οδός Κασσάνδρου σε όλο το μήκος της. Παράλληλα θα ασφαλτοστρωθούν και οδοί όπως η Αγίου Νικολάου, η Μούσκου και οι δρόμοι γύρω από την πλατεία Μουσχουντή.

Όπως ανέφερε μιλώντας στο «ΤyposThes» ο Τεχνικός Σύμβουλος του δήμου Θεσσαλονίκης κ. Δημήτρης Μήτρου, η ασφαλτόστρωση της Κασσάνδρου θα γίνει μέσα στο καλοκαίρι σε μέρες και ώρες που θα υπάρχει η μικρότερη δυνατή όχληση. «Έχει υπογραφεί η σχετική σύμβαση για να γίνει η ασφαλτόστρωση αλλά θα προσπαθήσουμε να βρούμε μια στιγμή μέσα στο καλοκαίρι που να υπάρχει η μικρότερη δυνατή όχληση, καθώς αποτελεί βασικό οδικό άξονα», όπως τόνισε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας τη στόχευση του δήμου στο να γίνονται έργα σε όλο το μήκος μιας οδού ώστε να υπάρχει και οργανωμένη συνέχεια στις συντηρήσεις που πρέπει να γίνονται ανά κάποια χρόνια. Μέχρι τώρα γίνονταν μπαλώματα, ωστόσο τα οφέλη είναι πολλαπλά από μια παρέμβαση σε όλη την οδό, καθώς ωφελούνται και οι δικυκλιστές, η μικροκινητικότητα κλπ.

Σε ποιους δρόμους της γ΄κοινότητας θα γίνουν έργα

Επίσης, θα αρχίσει άμεσα η ανακατασκευή οδών που ζήτησε η ίδια η κοινότητα μέσω του προγράμματος των γειτονιών. Θα γίνουν με συνεργεία του δήμου και με δυο βασικές εργολαβίες. Η μία αφορά τις αναπλάσεις γειτονιών και η δεύτερη που θα ξεκινήσει μέσα στο καλοκαίρι χρηματοδοτείται από τα τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης και αφορά μικροεπεμβάσεις σε πεζοδρόμια και στο οδικό δίκτυο.

Ειδικότερα, με συνεργεία του Δήμου και τρέχουσες εργολαβίες θα προχωρήσουν το επόμενο διάστημα μετά από πρόταση της κοινότητας και έλεγχο της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων οι ακόλουθες επεμβάσεις:

Α) Ασφαλτοστρώσεις, συντηρήσεις και επισκευές οδών

Επισκευή κυβόλιθων στις οδούς: Θεοφίλου,  Μπουμπουλίνας,  Βύζαντος, Πηλέως, Φωτίου, Αθηνάς, Ελευσίνος. Στην Άθωνος θα γίνει επισκευή κυβόλιθων, αλλά και πλακών στα πεζοδρόμια (άκρη της οδού). Στην Ολυμπιάδος θα γίνει ασφαλτόστρωση ενώ στη Ρακτιβάν, επισκευή κυβόλιθων, πάνω από Ολυμπιάδος. Στρατονίου με Λεωτυχίδου, επισκευή. Επισκευή θα γίνει και στην Καπετάν Ελένης, ενώ συντηρήσεις στις οδούς: Παλληκαρίδη, Δραγατσανίου,    Αγίας Αναστασίας,  Γύζη,  Βλαχάβα. Στη Βλατάδων προβλέπεται να γίνει επισκευή επικίνδυνων σκαλοπατιών, όπως και στη Σακελλαρίου όπου θα γίνει επιπλέον και επιπλέον επισκευή της χαλασμένης σιδερένιας χειρολαβής.

Β) Αναπλάσεις πεζοδρομίων

Εργασίες σε πεζοδρόμια θα γίνουν στις οδούς: Ολυμπιάδος (κατεστραμμένες πλάκες),  Μακεδονικής Αμύνης από Κασσάνδρου έως Αγίου Δημητρίου, Στ. Δραγούμη (επισκευή),  Αγίων Αναργύρων,  X. Μούσχου,  Στ. Πολυδώρου , Αλκινόου και Αμφιτρίωνος.

Εμπορικοί δρόμοι: Η πρόταση για την Κλαυθμώνος

Ακόμη, μετά από εισήγηση της κοινότητας, η οδός Κλαυθμώνος είναι μέρος της πρότασης του Δήμου Θεσσαλονίκης, για τη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης των έργων για την οικονομική ανασυγκρότηση και την αστική αναζωογόνηση των εμπορικών οδών της πόλης», όπως αναφέρει εξάλλου ο τεχνικός σύμβουλος του δημάρχου Θεσσαλονίκης κ. Δημήτρης Μήτρου.

Ο δήμος Θεσσαλονίκης υποβάλλει πρόταση στο Ταμείο Ανάκαμψης για χρηματοδότηση ανακατασκευής 10 εμπορικών δρόμων που προέκυψαν από προτάσεις των ίδιων των δημοτικών κοινοτήτων. Η γ ΄δημοτική κοινότητα πρότεινε την οδό Κλαυθμώνος, στην οποία θα γίνει πλήρης ανάπλαση σε πεζοδρόμια, θα τοποθετηθούν «έξυπνα» συστήματα, οδηγοί τυφλών, ράμπες ΑμεΑ, φωτισμός κλπ. με στόχο να ανασυγκροτηθεί οικονομικά η οδός και να επιτευχθεί αναζωογόνηση του αστικού ιστού της περιοχής.

Σημειώνεται ότι η Γ΄ Κοινότητα χωροθετείται στην Άνω Πόλη ή Παλιά Πόλη  της Θεσσαλονίκης στο βορειοδυτικό τομέα της πόλης, κτισμένη σε λόφο με βραχώδες έδαφος και μεγάλες κλίσεις. Εκτείνεται από τη βόρεια πλευρά της οδού Αγίου Δημητρίου ως τα τείχη της Ακρόπολης – Επταπυργίου, ενώ ανατολικά, από τα τείχη επί της οδού Ελένης Ζωγράφου, έως δυτικά στην πλατεία Μουσχουντή (Παλιά Λαχαναγορά).

Μέσα στο καλοκαίρι ανάδοχος για τη διάνοιξη της Αγίου Δημητρίου

Εξάλλου, μέσα στο καλοκαίρι αναμένεται να έχουμε ανάδοχο για τη διάνοιξη της Αγίου Δημητρίου. Έτσι, μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης μια σημαντική κυκλοφοριακή παρέμβαση, που θα προσφέρει ανάσα σε χιλιάδες οδηγών.

Η χρηματοδότηση του έργου που αφορά τη διάνοιξη της Αγίου Δημητρίου στο τμήμα της από την Κατσιμίδη μέχρι και τη Μήλου και την υλοποίηση -παράλληλα με τις εργασίες οδοποιίας- παρεμβάσεων ηλεκτροφωτισμού και πρασίνου, θα γίνει από τα τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης. Ακόμη προβλέπεται η τοποθέτηση φωτεινής σηματοδότησης στους κόμβους της Αγίου Δημητρίου με την Κατσιμίδη καθώς και με τη Λαμπράκη. Η διάνοιξη της οδού Αγίου Δημητρίου στο σημείο μεταξύ Τριανδρίας και Τούμπας θα προσφέρει κυκλοφοριακές ανάσες σε όλη την πόλη αλλά και μια γρήγορη έξοδο προς τον περιφερειακό. Υπενθυμίζεται ότι δρόμος για τη διάνοιξη της Αγίου Δημητρίου άνοιξε με τα έργα κατεδάφισης κτισμάτων στη στροφή της Τριανδρίας.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ

Θεσσαλονίκη: Η ιστορία του μικρού Λέανδρου που σήκωσε στο «πόδι» την Τούμπα

Επίδομα βενζίνης: Αιτήσεις ανάλογα με τον ΑΦΜ – Δείτε πότε θα πάρετε μέχρι 50 ευρώ

Οξύμωρο – σοκ στην Σανγκάη: «Διώχνουν» τους αρνητικούς σε κορωνοϊό

Θεσσαλονίκη: Ευκαιρία για τελευταία ψώνια – Το ωράριο στα καταστήματα 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ