Skip to main content
Menu Αναζήτηση
espa-banner

ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ.: Σε ισχύ οι νέοι Κανονισμοί Λειτουργίας των 24 Επιχειρηματικών Πάρκων

Σύμφωνα με την ΕΤΒΑ ΒΙ. ΠΕ. μόλις 111 (5,2%) από τους 2.155 ιδιοκτήτες γης δε συμφώνησαν με τις προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις

Ένα ακόμα θετικό ορόσημο στη Διαχείριση των Επιχειρηματικών Πάρκων της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ αποτελεί ο εκσυγχρονισμός των Κανονισμών Λειτουργίας των 24 Επιχειρηματικών Πάρκων, που έχουν πλέον τεθεί σε ισχύ μετά τη συμπλήρωση μιας δεκαετίας - και στις περιπτώσεις του Ηρακλείου και της Θεσσαλονίκης, πάνω από πενήντα ετών.

Τα παραπάνω αναφέρει η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ σε σημερινή της ανακοίνωση.

Όπως επισημαίνεται, η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ με μια τετράμηνη ανοιχτή και δημοκρατική διαδικασία, κατ’ εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου, έθεσε σε διαβούλευση με τους ιδιοκτήτες γης τα προτεινόμενα κανονιστικά κείμενα, αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία εφαρμογής του προηγούμενου πλαισίου. Οι διαδικασίες εξυπηρετήθηκαν από Πλατφόρμα Διαβούλευσης και Ψηφοφορίας, που εποπτεύθηκε από έγκριτους και ανεξάρτητους Ορκωτούς Ελεγκτές, με σκοπό να διασφαλισθεί η εγκυρότητα και το αδιάβλητο της διαδικασίας. Πρόσβαση στη Διαβούλευση είχαν ΟΛΟΙ οι ιδιοκτήτες γης, οι οποίοι μπορούσαν να συμμετέχουν υποβάλλοντας τα σχόλιά τους.

Η Διαβούλευση πλαισιώθηκε, επίσης, από ανοιχτές συζητήσεις και επισκέψεις της Διοίκησης της ΕΤΒΑ στις εγκαταστημένες επιχειρήσεις και σε επαγγελματικούς φορείς. Πραγματοποιώντας πάνω από 400 συναντήσεις το τελευταίο τρίμηνο, η ΕΤΒΑ τοποθετήθηκε στα ερωτήματα των εγκατεστημένων επιχειρήσεων και άκουσε και υιοθέτησε αξιόλογες προτάσεις και ιδέες, γεγονός που αντικατοπτρίστηκε και στις σχετικές ψηφοφορίες.

Σύμφωνα με την ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ, συνοπτικά τα αποτελέσματα στα 24 Επιχειρηματικά Πάρκα, είναι ότι μόλις 111 (5,2%) από τους 2.155 ιδιοκτήτες γης, που αντιστοιχούν σε 2.618 (5,3%) από το σύνολο των 49.580 στρεμμάτων, δε συμφώνησαν με τις προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις.

Στη βάση αυτή οι νέοι Κανονισμοί Λειτουργίας αποτελούν ουσιαστικό και συλλογικό αποτέλεσμα του γόνιμου διαλόγου και των σχολίων και προτάσεων της οργανωμένης επιχειρηματικής κοινότητας του Δικτύου της ΕΤΒΑ.

Η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. με τον τρόπο αυτό ενεργοποιεί και τις νέες επιχορηγούμενες επενδύσεις των άνω των 50 εκατ. ευρώ για τα Πάρκα στο πλαίσιο του Προγράμματος Ελλάδα 2.0, καθώς διαμορφώνει ένα περιβάλλον σύγχρονης επιχειρηματικής συνέχειας και βιώσιμης ανάπτυξης. «Με την εφαρμογή των βέλτιστων επιχειρηματικών πρακτικών και την αναγνώριση ότι η δημοκρατική συμμετοχή αποτελεί σίγουρη συνταγή επιτυχίας, η “επόμενη μέρα”, με τις αναβαθμισμένες υποδομές και υπηρεσίες, θα τονώσει την ανταγωνιστικότητα των εταιρειών που επέλεξαν να εγκατασταθούν στα Πάρκα διαχείρισής μας. Η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ.  θα υποβάλλει και πρόσθετες προτάσεις υπηρεσιών για τη διευκόλυνση λειτουργίας των επιχειρήσεων προσεγγίζοντας, μεταξύ άλλων, και το θέμα της ενέργειας. Όραμά μας είναι η οργάνωση της επιχειρηματικής κοινότητας σε επιχειρηματικά πάρκα με δράσεις αειφόρου ανάπτυξης με κοινωνικό, περιβαλλοντικό και ψηφιακό πρόσημο, οι οποίες ενισχύουν τα επαναλαμβανόμενα έσοδα, εκπληρώνοντας, παράλληλα, τα κριτήρια ESG για τη δημιουργία επιχειρηματικής αξίας στο πλαίσιο της βιώσιμης οικονομίας»  δηλώνει ο κ.  Θάνος Ψαθάς, CEO της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.

Σημειώνεται ότι η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και διαχείριση Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (ΟΥΜΕΔ), καθώς και στην πώληση ή μίσθωση βιομηχανικών οικοπέδων εντός αυτών. Οι επιχειρήσεις που εγκαθίστανται εντός των ΟΥΜΕΔ της ΕΤΒΑ απολαμβάνουν σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως καθαρές χρήσεις γης, αυξημένους συντελεστές δόμησης, φορολογικές απαλλαγές και ταχύτερες αδειοδοτικές διαδικασίες, και έχουν στη διάθεσή τους όλες τις αναγκαίες υποδομές για την περιβαλλοντικά σωστή λειτουργία τους. Επίσης, η ΕΤΒΑ συνεργάζεται ανελλιπώς με την Πολιτεία για την αναβάθμιση και τη συμπλήρωση των δημόσιων υποδομών που εξυπηρετούν τους ΟΥΜΕΔ και για τη συνεχή βελτίωση του θεσμικού πλαισίου. Η εταιρεία διαθέτει σήμερα 29 ΟΥΜΕΔ σε όλη την Ελλάδα και διαχειρίζεται τους 25 εξ αυτών.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ